Prienų rajono savivaldybės administracija perka vieno kambario butą Prienų mieste

0
1013

Prienų rajono savivaldybė administracija, vadovaudamasi Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“, skelbiamų derybų būdu perka vieno kambario butą Prienų mieste.

Specialūs reikalavimai: butas turi būti 1-ame aukšte.
Pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. birželio 29 d. 15 val.

Pasiūlymai vertinami atsižvelgiant į nustatytus vertinimo kriterijus ir derybų rezultatus.
Pirkimo dokumentus galite gauti atvykę į Prienų rajono savivaldybės administraciją, Laisvės a. 12, Prienai (113 arba 107 kab.).

Norint pateikti pasiūlymą, reikia užpildyti paraišką, pateikti kadastrinių matavimų bylos ir nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijas, buto energetinio efektyvumo sertifikato kopiją. Dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Paraiškas užklijuotuose vokuose galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti paštu Prienų rajono savivaldybės administracijai adresu Laisvės a. 12, Prienai iki vokų atplėšimo procedūros pradžios, t. y. iki 2018 m. birželio 29 d. 15 val. Ant voko turi būti užrašyta „1 kambario butas“.

Informacija teikiama tel.: (8 319) 61165, (8 319) 61123.

Prienų r. savivaldybės administracija

Komentarai

komentarai