Atvirų durų dienos popietė „Savanorystė, pagalba ir patirtis“

0
1373

Žmogaus gyvenimo vertė, prasmė ir turinys giliausiai atsiskleidžia tik gyvenimo brandoje – senyvame amžiuje. Šis amžiaus tarpsnis – tai dar viena galimybė atrasti save iš naujo, daryti tai, ko negalėjai ankščiau ir taip pasijusti laimingu. 2018 m. gegužės 23 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre vyko Atvirų durų dienos popietė tema „Savanorystė, pagalba ir patirtis“. Į šią popietę buvo kviečiami vyresniojo amžiaus asmenys, kurie buvo supažindinti su centre teikiamomis paslaugomis.

Centro direktorė Aurelija Urbonienė trumpai pristatė įstaigos veiklą, socialinį darbą lygino su savanoryste, kadangi tai yra neatsiejami dalykai, nes orientuoti į pagalbą žmogui. Visi buvo pakviesti įsitraukti į organizuojamas veiklas, prisijungti prie mūsų bendruomenės bei esant poreikiui pasinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis.

Artimieji, prižiūrintys savo šeimos narius turinčius negalią, kasdieninėje veikloje patiria sunkumų: stokoja žinių ir įgūdžių, kaip rūpintis sunkiai sergančiu artimuoju, kaip patiems „nepalūžti“ ir išlaikyti teigiamą emocinį ryšį bei derinti darbą ir įsipareigojimus šeimai. Šias problemas iš dalies padeda išspręsti mūsų rajone vykdomas Integralios pagalbos projektas, kuris buvo pristatytas popietės metu. Socialinės darbuotojos Ritos Vaškevičienės, kuruojančios Integralios pagalbos projektą, teigimu, paslaugos padeda tenkinti neįgalių ir senyvo amžiaus asmenų gyvybinius poreikius namų aplinkoje, išvengiant perkėlimo į stacionarias ilgalaikės globos įstaigas. Padėkos žodžiai išsakyti paslaugų gavėjų artimiesiems už nuoširdžius ir šiltus žodžius mūsų darbuotojams, už pasitikėjimą. Rita Vaškevičienė paminėjo, jog yra svarbu patenkinti ne tik fiziologinius poreikius, klientui reikia ir nuoširdaus bendravimo, prisilietimo, pokalbių. Mūsų darbuotojai dėl laiko stokos neturi galimybės skirti laiko bendravimui, todėl popietės svečiai buvo pakviesti tapti savanoriais.

Šeimos klinikos „Vita Simplex“ slaugytoja – administratorė Kazytė Levinskienė pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su socialinių paslaugų centru bei pasidalino mintimis apie Integralios pagalbos projektą ir palaikė savanorystės idėją.

Savanorystė duoda supratimą, kad egzistuoja labai paprasti gyvenimo dalykai: dėkingas žvilgsnis, dėkingos akys, sudarantys esminius gyvenimo dalykus. Savanoriams nemokama ne todėl, kad jie yra beverčiai, o todėl – kad jie yra neįkainojami. Centras prisidėdamas prie Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros iki 2019 m. plano įgyvendinimo skatino ir kvietė visus atvykusius svečius prisijungti prie veiklos savo neatlygintinu, bet nuoširdžiu darbu. Prienų globos namų direktorė Inga Barkauskienė dalinosi mintimis apie tarptautinę savanorystę.

Atvirų durų dienos popietėje dalyvavo įstaigos „Voluntarius.lt“ atstovai, kurie išsamiai ir aiškiai pristatė profesionalios savanorystės projektą papasakojo, kaip organizuojama savanoriška veikla, kokios yra veiklos kryptys. Pagrindinė šio projekto misija – suteikti galimybę kiekvienam žmogui tapti profesionaliu savanoriu įvairiose srityse. Pranešėjų teigimu, kartu su kitomis organizacijomis planuojama parengti ir aprūpinti savanorius, pirmosios pagalbos reikmenimis bei kitomis reikalingomis priemonėmis, kad kuo greičiau būtų suteikta reikiama pagalba. Prisijungę asmenys turės galimybę patobulinti savo bendruosius ir profesionaliuosius gebėjimus. Norintiems tapti profesionaliais savanoriais bus organizuojamos paskaitos, pokalbiai, praktikos, pažintines ekskursijos, profesiniais susitikimai. Atstovai motyvuodami kvietė prisijungti prie šio projekto, siekiant bendro tikslo – padėti žmogui.

Nepaisydami metų tėkmės, galime ir privalome išvengti senatvės. Kiek esame jauni, priklauso tik nuo mūsų pačių santykio su savo gyvenimu ir savimi. Nepaisydami amžiaus ir spinduliuodami žmogišką šilumą, pozityvumą, viltį, gyvensime vaisingai besiskleidžiantį gyvenimą ir tai daryti įkvėpsime kitus. Visus šiuos žodžius atspindi centrą lankantys senjorai, kurie susibūrę į nuostabų ansamblį „Šarma“, padovanojo popietei skirtus muzikinius kūrinius. Šiais akordais ir buvo užbaigta Atvirų durų dienos popietė.

Dėkojame visiems atvykusiems į mūsų Atvirų durų dienos popietę.

Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centro informacija

Komentarai

komentarai