Prienų rajono savivaldybė pakilo į aukštesnę poziciją

0
2403

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus atliktame savivaldybių skaidrumo tyrime Prienų rajono savivaldybė gavo 72 balus iš 100 galimų ir, palyginus su 2014 m., pakilo beveik dvigubai aukščiau.

Tyrime vertinta, kiek informacijos savivaldybės teikia apie savo darbuotojus, tarybos veiklą, antikorupcines priemones, savivaldybių įmones ir bendroves, metinius biudžetus, viešuosius pirkimus ir gyventojų galimybes dalyvauti sprendimų priėmime. Analizuota, ar savivaldybės skelbia ne tik privalomą viešinti, bet ir papildomą informaciją apie savo veiklą.

Aukščiausiai – 100 proc. – įvertintas Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos skaidrumas, antikorupcinės politikos – 79 proc., savivaldybės įmonių veiklos, viešųjų pirkimų skaidrumas – 83 proc.

„Transparency International“ Lietuvos skyriaus (TILS) savivaldybių skaidrumo tyrimas rodo, kad, palyginus su 2014 metais, Lietuvos savivaldybės tapo skaidresnės: 2018 m. jų skaidrumo vidurkis padidėjo nuo 56 iki 69 balų iš 100 galimų.

Savivaldybių skaidrumo vertinimą ir savivaldybių reitingą galite  rasti www.jurgiokepure.lt

Parengta pagal „Transparency international“ Lietuvos skyriaus pranešimą

Komentarai

komentarai