Prienų JRT susirinkime pritarta projektui „Savivalda gyvai“

0
739

Spalio 1 d. nuotoliniu būdu vyko Prienų jaunimo reikalų tarybos (toliau Prienų JRT) susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo Prienų JRT nariai – Loreta Jakinevičienė, Vytautas Jonelis, Andrius Grumadas, Jūratė Saikevičiūtė, Mindaugas Rukas, Giedrė Aukštakalnė.

Vyko diskusija dėl naujų Prienų JRT narių rinkimo. Pirmininkas Mindaugas Rukas informavo, kad reikia išrinkti du naujus Prienų JRT narius, nes baigėsi Danieliaus Aldakausko ir Kristijono Raibužio dviejų metų kadencijos. Užsiminta, kad Prienų JRT veikloje galėtų dalyvauti Prienų „Žiburio“ gimnazijos prezidentė Austėja Suchockaitė. Buvo sutarta, jog jaunimo reikalų koordinatorė informuos Prienų rajone veikiančias jaunimo organizacijas, kurios deleguotų naujus narius dalyvauti Prienų JRT veikloje.

Diskutuota dėl Lietuvos moksleivių sąjungos (toliau LMS) padalinio steigimo Prienuose. Atsižvelgus į sudėtingą situaciją dėl koronaviruso, pasiūlyta organizuoti nuotolinį susirinkimą dėl LMS padalinio steigimo Prienuose 2021 m. spalio 20 d.

Aptartas projektas „Savivalda gyvai“. Susirinkimo pirmininkas Mindaugas Rukas pasiūlė, kad projektą „Savivalda gyvai“ galėtų kuruoti moksleivis Audrius Grumadas. Nutarta informuoti Prienų rajono mokyklas apie pradedamą vykdyti projektą ir pradėti organizuoti su projektu susijusias veiklas.

Diskutuota, kad būtų naudinga susitikti su kitų rajonų JRT nariais, pasidalinti patirtimi.

Prienų JRT informacija

Komentarai

komentarai