Prienų ir Marijampolės miestų VVG projektinių veiklų pristatymas

0
688

Prienų bendruomenė vykdo projektą „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0492, finansuojamą iš Europos socialinio fondo lėšų. Projekto vertė 24.332,25 Eur.

Sausio 14 d. projekto „Darbingų neaktyvių gyventojų neformalus profesinis dizaino pakraipos švietimas“ įgyvendinimo metu vyko Prienų ir Marijampolės miestų vietos veiklos grupių (VVG) projektinių veiklų pristatymas.

Bendradarbiavimo tinklo nariai dalinosi informacija apie Prienų ir Marijampolės miestuose įgyvendintus ir įgyvendinamus projektus, dalinosi gerąja patirtimi, siekiant tobulinti projektų darbuotojų kompetencijas teikiant įvairiapuses paslaugas projektų tikslinių grupių dalyviams.

Projektines veiklas pristatė – Prienų miesto VVG vadovas Mindaugas Rukas, Prienų miesto VVG administratorė ir projektų vadovė Vaida Jančiauskienė, projektų vadovė Ramutė Milušauskienė, projektų vadovė Roberta Ažukaitė, projektų vadovė Levutė Karčiauskienė, Marijampolės miesto VVG vadovė Ieva Vizgirdienė, projektų vadovė Auksė Grižaitė.

Vyko darbas grupėse, kurių tikslas buvo atskleisti opiausias problemas įgyvendinant projektus.

Darbo grupėse rezultatas – rekomendacijos ir pasiūlymai miesto VVG rengiant strateginius planus bei projekto vadovams įgyvendinant projektus.

Prienų miesto VVG informacija

 

Komentarai

komentarai