Prienai jungiasi prie Lietuvos Sąrašo

0
2595

1 Lietuvos Sąrašas – 2012 metų liepos 5 dieną Simono Daukanto aikštėje  mokslo, kultūros žmonių ir visuomenininkų suburta savita partija,  savarankiška bendrija.

Rimtų, sąžiningų Prienų krašto žmonių komanda jungiasi prie Lietuvos Sąrašo. Kovo 22 dieną Prienuose buvo įkurtas Lietuvos Sąrašo skyrius, kuriam vadovaus Egidijus Visockas. Jis kartu su visuomeniniu komitetu „Nepriklausomas kandidatų sąrašas. Prienų kraštas“ 2015 m. Prienų rajono savivaldybės tarybos rinkimuose laimėjo tris vietas. Egidijus, valdančios koalicijos sutarimu, buvo paskirtas savivaldybės administracijos vadovu. Į Lietuvos Sąrašo  Prienų skyriaus tarybą išrinkti Leonas Sakalavičius, Erika Švenčionienė bei Artūras Buitkus.

2Pastaraisiais metais Prienų administracija, vadovaujama visuomeninio komiteto deleguoto E. Visocko, su savivaldybės bei Europos Sąjungos lėšomis tvarkosi viešai ir skaidriai. Numatyta kartu su Lietuvos Sąrašo suburtais mokslininkais bei ekspertais svarstyti,  kaip į šį kraštą susigrąžinti emigrantus, kaip burti jaunų šeimų bendruomenės, kurios galėtų čia kurti verslus ir visavertiškai gyventi.

LS skyriaus steigiamajame susirinkime dalyvavęs partijos pirmininkas Darius Kuolys su prieniškiais svarstė galimybę Egidijų Visocką kelti kandidatu į Seimo narius būsimuosiuose rinkimuose. Taip pat buvo svarstomi pasiūlymai, kaip atnaujinti Lietuvos Sąrašo Programą, tariamasi, kaip pagerinti gyvenimo sąlygas šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, kaip Lietuvos regionuose turėtų būti teikiamos medicinos paslaugos.

Gegužės 28 dieną, Vilniuje Lietuvos sąrašo skyrių deleguoti atstovai rinkosi į partijos suvažiavimą. Aptartos programinės nuostatos, regioninių LS skyrių atstovai pristatė nuveiktus darbus, aptarė regionų problemas ir galimus jų sprendimo būdus. Suvažiavimo metu, po svarstymų, patvirtinta Trumpoji LS Programa, kuri, kaip ir ankstesniais metais, yra atvira dalykiniams pasiūlymams ir pildymui. Nutarta per artimiausią mėnesį parengti ir paskelbti išplėstinę jos versiją.

Po pranešėjų ir kitų suvažiavimo dalyvių pasisakymų, Suvažiavimas priėmė esminį sprendimą – Lietuvos Sąrašas dalyvaus 2016 m. Seimo rinkimuose. Buvo patvirtinti pirmieji kandidatai, atstovausiantys Lietuvos sąrašą Kaune ir regionuose.

Suvažiavimo metu atnaujinta ir LS Taryba. Nutarta, kad ją sudarys 25 asmenys, Taryba papildyta Kauno, Kupiškio, Prienų ir Klaipėdos atstovais: Mindaugu Šimkūnu, Kęstučiu Mazurkevičium, Vilija Morkūnaite, Kristina Paulike ir Egidijum Visocku.

Šiandien geraprienuose.lt atstovui pasiteiravus, Lietuvos Sąrašo Tarybos sekretoriatas patvirtino, jog Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas į seimą bandys patekti su Lietuvos Sąrašo partija.

lietuvossarasas.lt informacija

 

 

Komentarai

komentarai