Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė išsirinko naują vadovą

0
1851

1Birželio 17 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė išsirinko naują vadovą – Gediminą Olsevičių („Wilara“ direktorių).

Atstovybės nariai:

 • UAB „Doletos langai“
 • UAB „Ekofrisa“
 • UAB „Hidrosta“
 • UAB „Mačiūnai“
 • UAB „Prienų langai“
 • UAB „Kleiza ir Ko“
 • UAB „Wilara“
 • UAB „Gyvenimas“
 • UAB „Dambravos žuvis“
 • MB „Aroma Rex“
 • VšĮ „Debesota“
 • VšĮ „Krašto vitrina“
 • Jūratė Vasiliauskienė ( individuali veikla)
 • Algirdo Minikausko konsultacinė įmonė
 • Giedriaus Garmaus personalinė įmonė
 • Ingrida Lazarė (individuali veikla).

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė

 • Derina rūmų veiklą, atstovauja rūmams bei jų nariams bendradarbiaujant su valstybės ir vietos piliečių savivaldos institucijomis Prienų rajono savivaldybėje.
 •  Rengia ir teikia pasiūlymus Kauno PPA rūmų tarybai, Prienų rajono savivaldybės administracijai  ūkio plėtros ir verslo aplinkos gerinimo klausimais.
 • Atstovauja rūmams ir jų nariams parodose, konferencijose ir kituose  rajono savivaldybės renginiuose.
 • Teikia konsultacines, informacines bei kitas paslaugas.
 • Organizuoja informacinius – konsultacinius seminarus, verslininkų klubinius susitikimus,  konferencijas bei kitus renginius.
 • Atstovybė gali atlikti kitas Rūmų tarybos deleguotas funkcijas ir turėti civilines teises ir pareigas, neprieštaraujančias jos veiklos principams, šiems nuostatams, Rūmų įstatams, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymui, kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams bei teisės aktams.
 • Atstovybė turi teisę vykdyti veiklas, kurios nurodytos Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatuose.

Gera

Komentarai

komentarai