Poeto Justino Marcinkevičiaus kiemelio atidarymo šventė

0
450

Spalio 1-oji taps ypatinga diena Prienams. Gausiai susirinkusios krašto bendruomenės ir garbingų svečių akivaizdoje atverta nauja erdvė – Poeto Justino Marcinkevičiaus atminimą įamžinantis kiemelis prie jo vardo viešosios bibliotekos. Simbolinę juostelę perkirpo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas ir viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė.

Kaip sakė šventinio renginio vedėja Dalia Bredelienė, paskutinį kartą prieniškiai susitiko su Justinu Marcinkevičiumi 2010-ųjų gegužę, minint Poeto 80-metį. Justinas Marcinkevičius tąkart, kaip ir visą savo gyvenimą, ypatingai jautriai kalbėjo apie savo tėviškę.

Biblioteka 2021-aisiais mini dešimtmetį, kai 2011 m. liepos 28 d. Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu bibliotekai buvo suteiktas Poeto Justino Marcinkevičiaus vardas. 2015 m. Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms skirtoje bibliotekos organizuotoje konferencijoje „Laiko negali pasirinkti“ Prienų rajono savivaldybės meras A. Vaicekauskas išsakė mintį, kad Poeto atminimą reikėtų įamžinti. Kaip Prienų krašte turėtų būti įamžintas Poeto atminimas, buvo plačiai diskutuojama. 2016 m., diskutuojant su krašto bendruomene, nutarta prie Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos įrengti erdvę su meniniais akcentais, įprasminančiais kraštiečio Poeto Justino Marcinkevičiaus atminimą. 2018 m. parengtas meninio akcento ir viešosios erdvės sutvarkymo techninis darbo projektas. Ir štai – graži idėja virto dar gražesniu kūriniu, kurį gali liesti, skaityti, grožėtis, eiti juo ar, prisėdus šalimais ant suolelio, pasikalbėti su Poetu…

„Kai šiandien praėjau šalia ir išgirdau paties Justino Marcinkevičiaus skaitomas eiles, sužiurau, ant kurio suoliuko jis sėdi, kur būtų galima prisėsti šalia ir pabendrauti, kaip mes buvome įpratę. Prienai labai mylėjo, myli Poetą ir, manau, jį dar labiau pamils, o ši vieta taps puikia vieta prisėsti ant suolelio gimnazistui, kūrėjui, praeiviui, prisiminti Justiną, pamąstyti, gal ir sukurti savo eiles“, – renginio metu savo įspūdžiais pasidalino Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas. Meras padėkojo visiems, kurie prisidėjo prie idėjos įgyvendinimo, linkėjo, kad ši vieta visada būtų gyva, kad joje vyktų susitikimai, poezijos skaitymai ir kiti kultūriniai renginiai, lankytų prisiminimai.

Renginyje dalyvavo, gražiu idėjos įgyvendinimu ir prasmingu Poeto gyvenimo bei kūrybos įamžinimu pasidžiaugė LR Seimo narys Andrius Palionis, Kovo 11-osios Akto Signataras, buvęs sveikatos ministras ir Europos Sąjungos komisaras Vytenis Povilas Andriukaitis, kurį su poetu siejo graži ilgametė, knygoje „Justino Marcinkevičiaus laikas“ įprasminta, draugystė, taip pat Poeto dukra Jurga Marcinkevičiūtė, literatūros kritikas, eseistas, knygų apie Justiną Marcinkevičių autorius Valentinas Sventickas, Birštono savivaldybės merės vardu – Tarybos sekretorė Eglė Kėvalaitė-Mačionė.

Šešerių metų kelionę nuo idėjos iki naujos renginių erdvės atidarymo priminė ir visiems, idėjomis, kūryba, darbais ir finansine parama prisidėjusiems prie kiemelio įrengimo, padėkojo Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė. Daug viešai ištartų padėkos žodžių buvo skirta renginyje dalyvavusiems projekto autoriams – skulptoriui Vytautui Naručiui, architektui Viliui Adomavičiui, dizaineriui Virginijui Baranauskui, darbų rangovams UAB „Rūdupis“ atstovams, artimiesiems Poeto broliams Romui-Kazimierui, Ryčiui, seseriai Daliai Marcinkevičiūtei-Beniulienei, kitiems giminaičiams, kurių palaikymas visada buvo jaučiamas.

Visiems rėmėjams ir partneriams buvo įteiktos atminimo dovanos.

Renginio metu, o ir jam pasibaigus, svečiai turėjo galimybę apžiūrėti šalia bibliotekos eksponuojamą kilnojamąją parodą „Justinas Marcinkevičius. Nuo ištakų iki šiandienos“, parodą „Dedikacija“ ir knygų, išleistų po poeto mirties, ekspoziciją „…tą vakarą, kada manęs nebus / brangieji mano, kaip aš jus mylėsiu!“, pasiklausyti autoriaus ir atlikėjo Giedriaus Arbačiausko dainų.

Kiemelio, skirto Poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui įamžinti, įrengimo projektas įgyvendintas Prienų rajono savivaldybės ir privačių rėmėjų lėšomis.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai