Pasitarimas su Savivaldybei pavaldžių įmonių vadovais

0
980

Kovo 5 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Savivaldybės ir jos valdomų įmonių vadovų pasitarimas. Jo metu aptarti UAB „Prienų vandenys“, AB „Prienų šilumos tinklai“ ir UAB „Prienų butų ūkis“ veiklos klausimai, šių metų planai bei kitos aktualijos.

„Prienų vandenų“ direktorius P. Mitkevičius informavo, kad šiuo metu įmonėje vyksta auditas, laukia neplanuoti darbai dėl įvairių gedimų tinkluose, ruošiami projektiniai dokumentai vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai Prienų mieste. Jeigu per keletą savaičių bus patvirtintos projektinės sąlygos, bus skelbiamas konkursas rangos darbams. Pasak vadovo, šiais metais numatyta įsisavinti 570 000 eurų, iš jų 107 000 eurų – Valstybės investicijų programos lėšos nuotekų tinklų plėtrai, likusi dalis – įmonės lėšos vandentiekio įrengimo darbams.

Direktorius apgailestavo, kad, įgyvendinus vandentvarkos projektus kaimiškose teritorijose ir sudarius sąlygas gyventojams prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, nauji vartotojai jungiasi gana vangiai, ypač Vėžionyse – iš 64 gyventojų prisijungė tik 34. Laukiama ir Stakliškių gyventojų aktyvumo, jiems išsiųsti informaciniai pranešimai su kvietimu jungtis prie centralizuotų tinklų. Pažymėta, kad, perėmus iš privataus savininko vandentiekio bokštą Ašmintoje, jau sudaryta 60 sutarčių su gyventojais tiekti centralizuotą vandenį. Nesudarytos tik 6 sutartys.

Pasitarime aptarta kaimiškųjų teritorijų gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu problema, kuri tampa vis aktualesnė keičiantis klimatui. Ši paslauga bus mokama ir bus ieškoma sprendimų, kaip organizuoti jos teikimą. Taip pat apsikeista nuomonėmis dėl aplinkosaugos problemų ir nuotekų tvarkymo individualiuose namuose. Kalbama, kad gyventojai leidžia nuotekas į upelius ir tekančio vandens griovius. Gyventojai raginami apie įtartinus atvejus informuoti aplinkosaugos tarnybas (galima skambinti ir bendruoju telefonu 112), taip pat savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyrių arba administraciją.

AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorius R. Blaževičius informavo, jog vyksta visi suplanuoti ir naujai atsirandantys darbai. Vienas iš jų – šiuo metu planuojami centralizuotų šilumos tiekimo tinklų įrengimo darbai dviejuose naujai rengiamuose daugiabučiuose namuose Prienuose.

Pasitarime buvo aptartas Veiverių šaulių namų klausimas. Kadangi juose planuojama įrengti šildymo sistemą, meras A. Vaicekauskas ir administracijos direktorė J. Zailskienė pabrėžė, kad artimiausiu bus organizuotas įstaigų atstovų susitikimas ir aptarti darbai.

Pasak „Prienų butų ūkio“ direktoriaus A. Valatkos, vienas iš pagrindinių bendrovės darbų ir tikslų – daugiabučių namų renovacija. Šiuo metu jau pasirašyti statybos darbų užbaigimo aktai 4 daugiabučių namų, 7 daugiabučiai atnaujinami, dar 8 ruošiami renovuoti. Džiugu, jog vyksta ir medinių daugiabučių namų renovacija. Taip pat atliekami ir priežiūros darbai – kanalizacijos valymo, elektros instaliacijos atnaujinimo ir kt.

Direktorius patikino, jog netrukus viešojoje erdvėje prie tvenkinio bus atidaryta krepšinio aikštelė ir viešasis tualetas. Sutarta daugiau dėmesio skirti Nemuno pakrantės priežiūrai, sanitarijos klausimams miesto kapinėse. Pagirtinas bendrovės sprendimas – siekiant geriau tvarkyti žaliąsias atliekas įsigyti medžių bei krūmų šakų smulkintuvą.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai