Pasitarimas su Investicijų skyriaus darbuotojais

0
1660

Gegužės 8 d. vyko Prienų r. savivaldybės vadovų ir administracijos Investicijų skyriaus specialistų pasitarimas. Pasitarime dalyvavo ir Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjas R. Želvys.

Pasitarime aptarta Investicijų skyriaus veiklos klausimai, problemos, nustatytos pagrindinės darbų kryptys. Svarbiausi artimiausi darbai ir įgyvendinami bei planuojami įgyvendinti projektai: Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos atnaujinimas (iki 2017-05-15 reikia pateikti projektinį pasiūlymą (toliau – PP), paraišką – iki 2017-09-15); „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“ (šiuo metu perkamas idėjos projektas, vėliau bus rengiami Investicinis bei techninis projektai. Paraiška turi būti pateikta iki 2017-10-31); „Prienų r. savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrųjų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso formavimo aspektais“ (šiuo metu derinama finansavimo sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Pasirašius finansavimo sutartį (iki 2017-05-31), bus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis); „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Prienų rajono savivaldybėje“ (PP – iki 2017-10-09); „Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro kapitalinis remontas“ (patvirtintas PP, rengiama paraiška, kurią reikia pateikti iki š. m. birželio 30 d.); „Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro Skriaudžiuose kapitalinis remontas“ (rengiama paraiška, ją reikia pateikti iki š. m. birželio 30 d.); „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“ (pasirašyta finansavimo sutartis, rengiama techninė specifikacija muziejaus ekspozicijos pirkimams); „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“ (iki liepos 15 d. turi būti parengtas techninis projektas, iki liepos 31 d. – pateikta paraiška projekto finansavimui); „Prienų miesto autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“ (su SPVA suderinti pirkimo dokumentai, rengiamasi skelbti viešojo pirkimo konkursą); „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“ (tęsiamas projekto įgyvendinimas, iš 19 planuotų nupirkta 12 butų); „Geriamojo vandens tiekimo Vėžionių kaime sistemos įrengimas“ (projekto finansavimui gauti rengiama paraiška, kuri turi būti pateikta iki birželio 30 d.) ir kt.

Skyriaus specialistai rengia ir daugiau projektinių pasiūlymų, ruošia paraiškas, tvarko dokumentus. Kaip ir kituose pasitarimuose, meras A. Vaicekauskas paragino skyriaus specialistus nuolat bendradarbiauti su kitų skyrių specialistais, dalintis informacija, laikytis nustatytų darbų grafikų, nepraleisti dokumentų rengimo ir pateikimo terminų. Kitaip tariant, laiku ir kompetentingai atlikti „namų darbus“, kad projektai nestrigtų.

Susitikimai su administracijos skyrių vadovais ir specialistais ir skyrių veiklos rodiklių aptarimas Savivaldybėje rengiami siekiant užtikrinti efektyvesnį darbą ir norint pasiekti geresnius rezultatus.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai