Metinis seniūnų veiklos aptarimas su administracijos direktore J. Zailskiene

0
1011

Vasario 25 d. Savivaldybėje pirmą kartą vyko administracijos direktorės Jūratės Zailskienės inicijuoti metiniai pokalbiai su seniūnijų seniūnais. Šis laikas pasirinktas neatsitiktinai – vasario 26 d. prasideda seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai.

Aptarimo metu dėmesys buvo skiriamas seniūnų praėjusių metų veiklos ir rezultatų įsivertinimui, įvardinant konkrečius pokyčius, veiklos kokybės seniūnijoje formavimui, stiprinant darbuotojų lyderystę, t. y. sudarant sąlygas darbuotojams analizuoti savo patirtį, tobulėti ir profesionaliai dirbti, taip pat savarankiškai priimti sprendimus.

Aptarti seniūnijų vadovų asmeninio tobulėjimo, bendradarbiavimo tarp seniūnijos ir gyventojų gerinimo klausimai bei veiklos uždaviniai šiems metams. Taip pat pasidžiaugta bendradarbiavimu su seniūnaičiais, sprendžiant seniūnijos ir gyventojų problemas, savivaldybės kraštovaizdžio specialiste, planuojant seniūnijų aplinkos apželdinimą, naujomis bendravimo formomis su gyventojais, pasidalinta idėjomis, išsakyti lūkesčiai dėl pasitarimų su administracijos skyrių vedėjais, papildomos informacijos apie kelius, jų registraciją ir kt.

Administracijos direktorė pasidžiaugė įvykusiu metinės veiklos aptarimu. Anot jos, seniūnijos yra vietos gyventojų problemų sprendėjos, patarėjos, bendruomenių telkėjos, visais aktualiais klausimais pirmiausia turbūt kreipiamasi į seniūniją, todėl labai svarbus šio pokalbio su seniūnais ir grįžtamojo ryšio aspektas – galimybė išgryninti aktualias problemas, giliau pažvelgti į vykstančius procesus, kurie daro didelę įtaką seniūnijų veiklai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai