Šeštadienis, 25 kovo, 2023
Namai Naujienos Kviečiame rajono gyventojus teikti projektų idėjų pasiūlymus, skirtus gyvenamajai aplinkai gerinti

Kviečiame rajono gyventojus teikti projektų idėjų pasiūlymus, skirtus gyvenamajai aplinkai gerinti

0
192

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T3-297 „Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, skelbiama projektų idėjų pasiūlymų atranka.

2023 m. Prienų rajono savivaldybės biudžete bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimui numatyta 70 000 Eur.

Laimėjus projektą, jį 100 proc. finansuoja ir įgyvendina Prienų rajono savivaldybė.

Galimi pareiškėjai – Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravęs gyventojas (ne jaunesnis nei 16 metų), surinkęs ne mažiau kaip 20 Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų (ne jaunesnių nei 16 metų) parašų.

Projektų kategorijos:
1. Prienų miesto projektų kategorija – infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami Prienų mieste, kurių apimtis nuo 1 iki 35 000 Eur.
2. Prienų rajono projektų kategorija – infrastruktūriniai projektai, įgyvendinami Prienų rajone, išskyrus Prienų miestą, kurių apimtis nuo 1 iki 35 000 Eur.

Būtinieji reikalavimai projekto idėjos pasiūlymui:
1. projektas turi būti įgyvendinamas Savivaldybėje, Savivaldybės nuosavybės, panaudos ar patikėjimo teise valdomoje arba valstybinėje žemėje, kuri skirta bendram, viešam naudojimui;
2. tai turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą), gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas.
3. projektas turi būti įgyvendinamas einamaisiais metais;
4. projekto apimtis neviršija Savivaldybės einamųjų metų biudžete priemonei ir projekto kategorijai numatytos lėšų sumos.
5. Projekto įgyvendinimo vieta negali būti Revuonos parkas, Nemuno pakrantė Paprienėje, dešinėje Greimų tilto pusėje, Balbieriškio miestelis, Šilavoto kaimas.

Pareiškėjas privalo pateikti projekto idėjos pasiūlymą (patvirtintų Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas) ir pritarimą projekto idėjai (patvirtintų Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo 2 priedas)

Teikiami dokumentai turi būti užpildyti kompiuteriu ir lietuvių kalba.
Projektų idėjų pasiūlymai iki š. m. kovo 3 d. 15.00 val. gali būti pateikiami tiesiogiai Savivaldybės administracijai užklijuotame voke (ant voko užrašant „Projektų idėjų konkursui“ ir įmetant į dėžę, esančią prie Savivaldybės pastato durų), naudojantis pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis adresu: Laisvės a. 12, 59126 Prienai arba elektroniniu paštu investicijos@prienai.lt

Konsultacijas ir metodinę pagalbą teikiama tel. 8 319 61 169, el. p. investicijos@prienai.lt

Prienų rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą su priedais galite rasti čia.

Pažymime, kad ankstesniais metais balsavimui teikti, tačiau nelaimėję projektų idėjų pasiūlymai gali būti teikiami iš naujo.

Prienų r. savivaldybės informacija

Romualdo Vaitkevičiaus nuotrauka

Komentarai

komentarai