Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas daliniam veiklų finansavimui gauti

0
1751

Paraiškas daliniam veiklų finansavimui iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto gauti gali teikti Prienų rajono savivaldybėje įregistruotos ir (ar) savo veiklą vykdančios nevyriausybinės organizacijos, tenkinančios vietos gyventojų poreikius.

Finansavimas nevyriausybinėms organizacijoms yra skiriamas vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. T3-270 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu. Aprašą rasite čia

Tinkamos finansuoti veiklos:
1. veiklos, atitinkančios Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytus 2020 metų prioritetus:
1.1. socialinio verslo skatinimas;
1.2. edukacinių veiklų plėtra;
1.3. poeto Justino Marcinkevičiaus 90-ųjų gimimo metinių paminėjimas;
1.4. vaikų dienos centrų plėtra;
1.5. vaikų vasaros atostogų užimtumo didinimas;
1.6. jaunimo užimtumo ir iniciatyvų skatinimas;
1.7. bendruomenių sveikatos stiprinimas ir monitoringas;
1.8. asmenų, kuriems nustatyta proto negalia ar psichikos sutrikimai, integracija ir užimtumas bendruomenėje;
1.9. Prienų krašto identiteto aktualizavimas.
2. socialinė, sveikos gyvensenos veikla, skatinanti partnerystę, bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę bei mažinanti atskirtį tarp įvairių gyventojų grupių;
3. meninės ir kultūrinės iniciatyvos, skatinančios naujas kultūrinės veiklos formas bei partnerystę ir bendradarbiavimą tarp visuomeninių organizacijų ir (ar) institucijų, mažinančios atskirtį tarp įvairių gyventojų grupių;
4. edukacinė veikla, skatinanti bendruomeniškumą, aktyvų vietos bendruomenės dalyvavimą bei gyventojų įsitraukimą į organizuotą veiklą.

Nevyriausybinė organizacija gali pateikti paraišką pagal pasirinktą vieną tinkamą finansuoti veiklą. Paraiškos formą rasite čia.

Paraiškas pateikti iki 2020 m. sausio 17 d. 15.45 val. adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, 59126 Prienai, el. p. administracija@prienai.lt. Nesvarstomos paraiškos, pateiktos po nurodytos datos.

Savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Urbanavičienė (tel. (8 319) 61 135, el. p. irena.urbanaviciene@prienai.lt) darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. teiks konsultacijas pareiškėjams paraiškų pildymo ir kitais su paraiškų teikimu susijusiais klausimais.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai