Kviečiame dalyvauti Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje

0
650

Prienų rajono savivaldybės administracija vykdys Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą (toliau – Programa), kuria siekiama sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu.

Programa skirta Prienų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiam nuo 14 iki 21 m. jaunimui, besimokančiam bendrojo ugdymo įstaigose pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įskaitant ir socialinių įgūdžių programas. Programos vykdymo terminas – 2022 m. birželio – rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu.

Darbdaviui, vykdančiam veiklą Prienų rajono savivaldybėje, per mėnesį kompensuojama ne daugiau kaip 350 Eur už jauną žmogų, įdarbintą visu darbo krūviu, ar Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytas minimalus mėnesinis atlyginimas arba minimalus valandinis atlygis, jei jaunuolis dirba Prienų rajono savivaldybės administracijoje. Maksimalus kompensacijos dydis darbdaviui per Programos vykdymo laikotarpį (2 mėnesius) yra 700 Eur.

Tinkami darbdaviai – Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, žemės ūkio veiklos subjektai, piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla. Svarbu tai, kad veikla būtų vykdoma Prienų rajono savivaldybės teritorijoje.

Registracija

Jaunuolis, susiradęs būsimą darbdavį ir su juo suderinęs dalyvavimą Programoje, ar darbdavys, susiradęs įsidarbinti norintį jauną žmogų ir su juo suderinęs dalyvavimą Programoje, turi nuo 2022 m. birželio 1 d. iki birželio 30 d. registruotis el. paštu roberta.revuckiene@prienai.lt pateikdami užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą (nufotografuotą) registracijos formą (1 priedas) ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas). Su atrinktais dalyviais ir darbdaviais Prienų rajono savivaldybės administracija pasirašys trišales (ar dvišales) sutartis.

Informaciją apie Prienų rajono savivaldybės 2022 metų jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą rasite čia: https://www.prienai.lt/savivaldybe/veiklos-sritys/jaunimas/jaunimo-vasaros-uzimtumas/

Darbdaviai, kurie nori įdarbinti mokinius vasaros laikotarpiu, gali registruotis https://forms.gle/qLtoFM2feT2ZqSFG7

Svarbi informacija darbdaviams: https://www.vdi.lt/PdfUploads/JauniInspektoriaiJaunimuiVasara.pdf

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai