Jautriai ir šiltai išlydėtas Pakuonio parapijos klebonas Rimas Pilypaitis

0
736

Jautrus ir šiltas buvo parapijiečių ir klebono Rimo Pilypaičio atsisveikinimas po penkiolikos metų tarnystės Pakuonio parapijos bažnyčioje.

Nors, kaip gegužės 29 d. vykusių iškilmingų šv. Mišių metu nuolat kartojo pats klebonas, „ne atsisveikinti, bet pasisveikinti su Jum visais skubėt, kartu dar pasėdėti ir žiūrėt, ir tyliai sau ir Jums visiems ištarti noris, kaip tiesą atpažintą savyje: Aš saugosiu vis tiek tave!“. Taip, klebonas pažadėjo visur ir visada saugoti pakuoniškius – savo pirmosios meilės vietos žmones. „Pirmoji meilė – ji amžina“, – sakė klebonas.

Prieš 15 metų atvykęs į Pakuonį kunigas Rimas greit įsiliejo į miestelio bendruomenę ir ėmėsi gerų darbų. Ilgai svajojo, kad Pakuonis turėtų savo Parapijos namus – šiandien juose įrengta šarvojimo salė, buriasi jaunimas ir kiti bendruomenės žmonės.

Telkė bendruomenę atnaujinti bažnyčią, sutvarkyti parką – šiandien bažnyčia spindi baltumu, viduje jauku, o šalia gražiame žaliuojančiame parke vyksta Žolinių šventės, seniūnijos ir bendruomeniniai renginiai. Pats klebonas buvo neatsiejama visų renginių dalis – ar jie vykdavo kultūrose centre, ar mokykloje, ar seniūnijoje.

Paskutinės klebono Rimo Šv. Mišios bendruomenei įsimins labai ilgam. Tai buvo dvasinio ryšio vienų su kitais sustiprinimas. Palikdamas šią parapiją klebonas tarsi įpareigojo kiekvieną būti tokiu pat paprastu, nuoširdžiu, atviru kitam žmogumi, koks ir jis pats yra parapijiečių akyse, linkėjo būti meilės kupina širdimi vienas kitam, šypsotis ir tikėti, kad gyvenimas yra gražus. „Gyvenimas yra gražus kiekvieno mūsų tik dėka, su vis naujais rytais ir vakarais, kuriuos pripildom savo buvimu. O juk mus džiugina ne dienos, gyvenam gražumu ne savo, – bet mūs visų kartu buvimas teikia džiaugsmą“, – kalbėjo klebonas, atkartodamas mintis, kurias sudėjo į savo leistą leidinėlį „Parapija“, kurį sutikdamas įteikė kiekvienam bendruomenės nariui. O išlydėdamas padovanojo kiekvienam po gėlę, prisakydamas saugoti, laistyti ir mylėti.

Išlydėti R. Pilypaičio atvykęs Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas dėkojo klebonui už visad buvus matomą ir jaučiamą ryšį su bendruomene, už nuoširdžią tarnystę ir Pakuonio parapijoje nuveiktus darbus, už begalinį nuoširdumą, atjautą, linkėjo sėkmės tolesniame dvasiniame kelyje, kad ir Šlienavoje būtų priimtas taip pat su meile, kaip ir Pakuonyje.

Daug gražių žodžių klebonui išsakė mokyklos direktorė A. Vaicekauskienė, padėkodama už ypatingą ryšį su mokykla, seniūnijos atstovai, mokiniai, bendruomenės nariai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai