Poezijos ir muzikos valanda „Gyvenimas eina ir eina“

0
2159

SL379049Šių metų kovo 10 d. Prienų  Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos valanda „Gyvenimas eina ir eina“, skirta poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Justinas Marcinkevičius (gimė 1930 m. kovo 10 d. Važatkiemyje, Prienų raj., mirė 2011 m. vasario 16 d. Vilniuje) – Lietuvos poetas, dramaturgas, vertėjas bei visuomenės veikėjas. Justino Marcinkevičiaus poezijos branduolys – lietuvių tautos savasties, jos istorinio kelio bei likimo apmąstymas. Svarbiausias lietuvių tautinės tapatybės šaltinis poetui buvo kaimo agrarinė kultūra. Todėl jo eilėraščiuose ir poemose kasdieniai žemdirbių darbai, buitis ir daiktai vaizduojami kaip šventas ritualas, pakylėjami į sakralumo ir mito plotmę. Justino Marcinkevičiaus kūriniuose daug Lietuvos kaimo gamtos – laukų, pievų, upių, ežerų – jausmo. Viena esminių poeto kūrybos atramų buvo ir lietuvių tautosaka, ypač liaudies dainos.

2015 metus Prienų rajono savivaldybės taryba paskelbusi Justino Marcinkevičiaus metais.

„Gyvenimas eina ir eina“ renginio metu Lietuvos Respublikos Seimo narys Andrius Palionis apdovanojo konkurso „Laiškas gimtinei, žemei ir žmogui“ dalyvius.

 Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Komentarai

komentarai