Jaunimo meninių, profesinių įgūdžių tobulinimo stovykla

0
2034

1VšĮ „Meninė drožyba“ – tradicinių amatų centras (nefinansuojama iš biudžeto viešoji įstaiga), kuris gaivina, puoselėja ir skleidžia kryždirbystės amato tradiciją. Ieškome būdų, kaip istoriškai svarbius gyvenimo etapus, datas ir iškilius žmones menančius paminklinius statinius atgaivinti, apsaugoti nuo išnykimo.

2009 metais surengėme pirmąją jaunimo kūrybinę stovyklą. Realizuojant sumanymus į pagalbą kasmet pasitelkiame akademinį jaunimą, vadovaujamą Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dailės kūrinių konsultavimo ir restauravimo katedros vedėjo Bangučio Prapuolenio. 2014 m. VšĮ Meninė drožyba pratęsė bendradarbiavimo sutartį su Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetu, atstovaujamu dekanės Sigitos Saulėnienės, kas abi šalis įpareigojo toliau plėtoti švietimo institucijos ir amatininkų bendradarbiavimą, socialinę partnerystę abiem pusėm naudingose srityse.

Šios edukacinės vasaros stovyklos svarbios tuo, kad jaunimas ne tik dalijasi įgytomis žiniomis su amatininkais ir vietos jaunimu bet ir atlieka konkrečius, naudingus reikšmingų, viešosiose erdvėse esančių mažosios architektūros statinių atnaujinimo, konservavimo darbus. Projekto tikslas – užtikrinti  jaunimo kūrybiškumo, meninių ir bendrųjų įgūdžių ugdymą, siekiant konkretaus, apčiuopiamo rezultato.

2009 m. buvo restauruoti Prienų Revuonos parko mediniai mažosios architektūros statiniai, kurie 1998 m., 2002 m. Tarptautinių medžio drožėjų simpoziumų metu buvo sukurti ir pastatyti autorių iš Japonijos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Latvijos, Čekijos ir Lietuvos (viso 17 darbų). 2011 m. Kūrybinės stovyklos metu  Prienų jaunimas ir studentai restauravo: Prienų globos namų teritorijoje esančius paminklinius stogastulpius ir lauko suolus ( iš viso 10 vnt.),  2 paminklinius stogastulpius, esančius šalia Prienų miškų urėdijos administracijos pastato, 1 stogastulpį Prienų Revuonos parke, Česlovo Milošo gimtinėje Šeteniuose ir Kėdainių rajono sankryžose (Cinkiškių, Vilainių, Naciūnų, Aristavos, Gimtinės k.) bei Kėdainių žiede (buvo restauruota 16 objektų). Šie svarbūs darbai atlikti  pasitinkant Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo 100-ąsias gimimo metines.

Taip pat  buvo restauruoti medžio dirbiniai vaikų literatūros poeto Anzelmo Matučio gimtinėje – Zomčinės k., Igliaukos sen., Marijampolės sav. (iš viso 30 objektų). 2 kryžiai ir 2 koplytstulpiai buvo restauruoti partizanų kapuose prie Mikališkio koplyčios. Aktyviai lankomoje viešojoje erdvėje – Alksniakiemio miške (Birštono sav.) yra skulptūrų takas, kuris buvo sukurtas 1988 metais. 2014 metais medžio skulptūrų ansamblis „Atminties takas“, skirtas įamžinti Lietuvos kančioms, minėjo savo gyvavimo 25-metį. Projekto, dalinai finansuoto Kultūros tarybos lėšomis, metu buvo atnaujinti „Atminties tako“ mediniai statiniai (11 vnt.), atkurtos dingusios tradicinės kalvystės detalės. Projektas sulaukė žiniasklaidos, visuomenės dėmesio ir palankaus įvertinimo.

Šiemet atnaujinsime Revuonos parko, stadiono viešosios erdvės su nauja vaikų žaidimo aikštele (prie „Iki“ prekybos centro) ir Giraitiškių poilsio aikštelės medinius mažosios architektūros objektus.

Projekto organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems  už paramą:
Lietuvos respublikos Kultūros ministerijai, Lietuvos kultūros tarybai;
Prienų rajono savivaldybei;
VšĮ „Pasaulio lietuvių centras“;
Mocevičiaus firmai „Ginalas“ – STIHL ir VIKING atstovams Lietuvoje;
UAB „TTS Tooltechnic Systems“;
Antaninos ir Vito Janulių šeimynai;
Informaciniams rėmėjams – laikraščiui „Naujasis Gėlupis“;
Bičiuliams – VĮ „Prienų miškų urėdija“.

VšĮ Meninės drožybos informacija

Komentarai

komentarai