Siekiama įkurti atvirą jaunimo centrą Prienuose

0
3324

1Atviras jaunimo centras – tai įstaiga ar padalinys, vykdantis atvirąjį darbą su jaunimu, teikiantis socialines paslaugas, kurio savininko ar dalininko teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės arba nevyriausybinės organizacijos. Atvirų jaunimo centrų ir erdvių darbo tikslinė grupė yra jaunimas nuo 14 iki 29 metų. Ypatingas dėmesys skiriamas mažiau galimybių turinčiam, mažiau motyvuotam jaunimui, kuris dėl įvairių priežasčių neturi galimybių ar nenori įsitraukti į jaunimo veiklos pasiūlymus.

Atviro jaunimo centro įkūrimo idėja Prienuose gimė Jaunimo organizacijos „Prienai“ vadovui Mindaugui. „Jauni žmonės čia galėtų burtis ir turiningai leisti savo laisvalaikį bei atsiskleisti daugelyja sričių. Jaunimo centras galėtų būti atvira ir saugi erdvė, kurioje vyktų įvairios veiklos, prieinamos visiems jauniems žmonėms, nepriklausomai nuo jų socialinės padėties, pažiūrų ar išsilavinimo. Veiklos būtų planuojamos ir vykdomos atsižvelgiant į jaunimo poreikius ir norus. Pagrindinis tikslas – didinti jaunimo užimtumą Prienuose“, – teigia dviejų Prienuose veikiančių jaunimo organizacijų vadovas Mindaugas Rukas.

Šiuo metu JO „Prienai“ atstovai vyksta pasisemti gerosios patirties į kitus Lietuvoje jau įkurtus jaunimo centrus, nuotraukose – Lazdijų Jaunimo centro patalpos.

2Į Jaunimo centrą atėjęs žmogus galėtų praleisti laisvalaikį saugioje aplinkoje (be smurto, patyčių, svaigalų ir pan.). Centre galėtų būti vykdomas tokios veiklos kaip aktyvūs žaidimai (biliardas, stalo tenisas, stalo futbolas), kūrybinės dirbtuvės, muzikavimas, filmų peržiūros, diskusijos, kurios leistų pasidalinti idėjomis, gauti emocinį palaikymą ir paramą joms įgyvendinti. Jaunimo centre paslaugas galėtų teikti savanoriai bei specialistai, turintys patirties ar noro dirbti su jaunais žmonėmis.

Atviro jaunimo centro Prienuose šūkis būtų – „Jei nesinori nieko veikti – ateik, būti drauge smagiau!“

„Gera Prienuose“

Komentarai

komentarai