92-iosios gimnazijos laidos brandos egzaminų rezultatai

0
3342

Žiburio gimnazija92-iosios gimnazijos laidos abiturientai gavo 4 šimtukus. Tai – Sigitos Venčaitytės lietuvių kalbos ir matematikos egzaminų 100 balų įvertinimai, Manto Sabaliausko ir Lino Raulinaičio anglų kalbos brandos egzaminų 100 balų įvertinimai.

Kasmet būna taip, kad iki 100-o pritrūksta labai nedaug. Šiemet 9 brandos egzaminai buvo įvertinti nuo 99 iki 95 balų. Tai – Skirmantės Loretos Mazuronytės lietuvių kalbos (99 balai) ir anglų kalbos (95 balai), Erikos Tadevosyan anglų kalbos (98 balai), Paulinos Griniūtės anglų kalbos (97 balai), Andriaus Levinsko anglų kalbos (97 balai), Ugnės Revinskaitės anglų kalbos (96 balai), Emilijos Klimaitės matematikos (96 balai), Arūno Bendoraičio informacinių technologijų (97 balai), Kamilės Brūzgaitės anglų kalbos (95 balai).

35-ių mokinių brandos egzaminai atitinka aukštesnį pasiekimų lygį (įvertinti nuo 86 iki 100 balų).

Na, o geriausiai šiais metais gimnazistai laikė chemijos, geografijos ir informacinių technologijų egzaminus.

Brandos egzaminų rezultatai leidžia visiems 124 abiturientams išduoti vidurinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą – brandos atestatą.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos informacija

Komentarai

komentarai