Klebono Kazimiero Skučo Rimorystės muziejaus atidarymo iškilmės

0
665

Liepos 26-ąją Veiveriuose atidarytas Kazimiero Skučo Rimorystės muziejus. Naujame pastatų komplekse sutilpo visą gyvenimą kaupta Prienų garbės pilliečio, rimorystės amato puoselėtojo, klebono K. Skučo eksponatų kolekcija, iki to 14 metų glaudusis senajame parapijos namų pastatėlyje.

Į muziejaus atidarymo ir pašventinimo ceremoniją susirinko gausus būrys vietos bendruomenės narių ir garbių svečių. Simbolinę muziejaus atidarymo juostelę patikėta perkirpti ilgamečiam Veiverių parapijos klebonui K. Skučui ir iš JAV į šventę atvykusiai jo pusseserei, muziejaus fundatorei bei mecenatei Mildai Skučaitei Napjus.

Pasveiktini gerbiamą kleboną ir Veiverių krašto žmones bei padėkoti visiems, kurių pastangomis buvo pastatytas Rimorystės muziejus, atvyko Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, kiti vadovai, Tarybos atstovai. Meras kartu su pavaduotoja Loreta Jakinevičiene ir administracijos direktore Jūrate Zailskiene už entuziazmą, krašto paveldo išsaugojimą, dvasinių ir materialinių vertybių puoselėjimą įteikė padėkas klebonui K. Skučui, M. Skučaitei Napjus, dar vienai giminaitei, pastato projekto autorei, architektei Jūratei Mieldažienei, Lietuvos Nacionalinio muziejaus kolektyvui, daugiausia muziejaus statybos organizaciniais reikalais besirūpinusiam Veiverių klebonui Kęstučiui Vosyliui, Veiverių seniūnijos seniūnui Vaclovui Ramanauskui, Veiverių seniūnijos bendruomenės centro pirmininkei Daivai Venslovienei, rangovams UAB „Sigito Statyba“.

Kaip kalbėjo Savivaldybės vadovai, Rimorystės muziejus yra graži ir prasminga Skučų giminės dovana Veiveriams ir viso Prienų krašto pasididžiavimas, o jo pastatymas ir ekspozicijs įrengimas – meile ir bendruomeniškumu grįsto bendro darbo rezultatas. Vadovai taip pat padėkojo vietos bendruomenės nariams, seniūnijos atstovams, muziejininkams, ūkininkams ir visiems, kurie darbu ar kitomis iniciatyvomis prisidėjo prie unikalaus muziejaus įrengimo.

Šio muziejaus atidarymas sutapo su šv. Onos atlaidais, todėl šventės metu buvo pasveikintos Veiverių krašto Onos ir Onutės, joms linkėta sveikatos ir ilgų gyvenimo metų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai