Ketvirtą kartą didžiuojamės Metų mokytoju!

0
494

Spalio 5 dieną kultūros ir laisvalaikio centre vyko šventė, skirta paminėti Tarptautinę mokytojo dieną, kurios metu buvo apdovanoti Prienų rajono savivaldybės konkurso „Metų mokytojas“ nominantai ir nugalėtoja. Visiems konkurso nominantams buvo įteiktos padėkos, vardiniai rašikliai ir knygos „Prienų kraštas“.

Šventės proga Prienų r. savivaldybė dovanojo lietuvių džiazo vokalistės Lauros Budreckytės-Nivinskės koncertą. Buvo apdovanoti net 43 įvairių ugdymo įstaigų teikti kandidatai. Švietimo skyriaus vedėjo padėkomis buvo apdovanotos mūsų mokyklos vyresnioji pradinio ugdymo mokytoja Neringa Matuizienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Jurgita Mučekienė. Komisijos sprendimu Prienų rajono savivaldybės 2022 Metų mokytojo nominacija skirta mūsų mokyklos mūsų mokyklos informacinių technologijų mokytojai ekspertei Rasai Alaburdienei. Kartu su mero padėka mokytojai buvo įteiktas vardinis rašiklis, unikalus stiklo suvenyras ir piniginis prizas.

Mokytoja Rasa Alaburdienė Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje dirba nuo 1991 m., 2004 m. mokytojai suteikta informacinių technologijų mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Mokytoja Rasa pasižymi netradiciniu požiūriu į ugdymo procesą, daug dėmesio skiria mokinių informacinio mąstymo gebėjimų ugdymui, skatina mokinių savarankiškumą, savivaldų mokymąsi, inicijuoja informacinių technologijų plėtrą mokykloje, noriai dalijasi metodine patirtimi rajone, šalyje. Jos parengti mokiniai dalyvauja tarptautiniuose, rajoniniuose, respublikiniuose konkursuose ir laimi prizines vietas.

Mokytoja vadovauja darbo grupėms, kurios rengia mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo ilgalaikes programas, administruoja mokyklos interneto svetainę. Rasa Alaburdienė dalyvauja Prienų rajono mokyklų informatikos mokytojų metodinės grupės veikloje, nuo 2020 m. vadovauja šiai grupei, yra mokytojų praktinės veiklos vertintoja. Kartu su kolegomis dalyvauja Prienų rajono pedagogų metodinių darbų parodose. Jos iniciatyva jau antrą dešimtmetį Prienų rajono mokiniams organizuojamas kasmetinis informacinių technologijų konkursas.

Nuo 2021 m. mokytoja vadovauja Prienų rajono mokyklų metodinei tarybai. Ji yra Prienų rajono savivaldybės Atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo koordinavimo komandos narė, aktyviai įsitraukia į Lietuvos kompiuterininkų sąjungos veiklą – yra šios organizacijos Tarybos pirmininko pavaduotoja. Nuo 2000 m. mokytoja dalyvauja Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos veikloje, daugiau kaip dešimt metų buvo šios organizacijos prezidente, o šiuo metu yra Valdybos narė. Nuo 2011 m. mokytoja yra LITNET tarybos narė.

Siekdama pritraukti lėšas mokyklai ir sudaryti sąlygas mokytojams susipažinti su europinėmis švietimo praktikomis, mokytoja daug dėmesio skiria projektinei veiklai. 2021 m. Rasos Alaburdienės veikla buvo įvertinta Švietimo mainų paramos fondo padėka už drąsą ir ryžtą įgyvendinant programos „Erasmus+“ mobilumo projektus COVID-19 pandemijos metu.

Rasa Alaburdienė ne kartą yra apdovanota Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo, Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus padėkomis.

Džiaugiamės, kad Rasa Alaburdienė papildė Metų mokytojo titulą turinčių mūsų mokyklos mokytojų sąrašą. Ankstesniais metais metų mokytojais jau buvo tapę lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vytautė Kurtovienė (2015), technologijų ir dailės mokytoja Rasa Uleckienė (2018) ir pradinio ugdymo mokytoja Danutė Baranauskienė (2020). Džiaugiamės ir didžiuojamės savo kolegų profesiniu meistriškumu ir pasiekimais!

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai