Jonas Baliūnas išlydėtas į naują tarnystę

0
1914

Rugpjūčio 9 d. atsisveikinome su septyniolika metų mūsų parapijoje tarnavusiu klebonu kun. kan. Jonu Baliūnu ir išlydėjome jį į naują tarnystę Metelių Kristaus Atsimainymo parapijoje bei Kryžių Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinėje šventovėje.

Šventėme padėkos Šv. Mišias, kurių metu dėkojome už tuos praėjusius metus, už augimą kartu, bendras patirtis ir nuveiktus mažus ir didelius darbus.

Homilijos metu kun. kan. Jonas Baliūnas kalbėjo: „Peržvelgdamas savo 17 metų kunigišką tarnystę tarsi kino juostą, matau daug gražių prasmingų įvykių bei patirčių. Šitas laikas Prienuose buvo ir visada liks man kaip ypatingas laikas, nes jis buvo iš Viešpaties priimtas ir pajungtas ne tuščioms pastangoms, bet Dievo karalystės kūrimui čia, Žemėje, čia – Prienų parapijoje. Gera suprasti, kad drauge ieškojome ne savęs, ne savo naudos, bet Dievo valios, Dievo malonės. Šiandien jums visiems nuoširdžiausiai dėkoju, kad padėjote man augti kunigiškame pašaukime. Ir kai prie šito Viešpaties altoriaus atnešu savo kunigystės patirtį – sielą užlieja dėkingumas ir gili paguoda. Jis geriausiai žino, kiek daug išgyvenimų ir ieškojimų kartu su Juo ir su jumis teko patirti. Širdyje esu ramus ir laimingas, nes tikiu, kad būtent Jis čia manęs norėjo ir kad būtent tokiu būdu – pasitarnaudamas Jam ir Bažnyčiai – geriausiai vykdau tikslą, dėl kurio esu sukurtas.“

Po Šv. Mišių skambėjo daug padėkos ir palaikymo žodžių, atsisveikinome iki susitikimų svečiuose.

Prienų Kristaus apsireiškimo parapijos informacija

Komentarai

komentarai