Išrinkti Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ nominantai

0
941

Prienų rajono savivaldybės apdovanojimai „Dėkingumas“ įsteigti 2007 m. ir skiriami labiausiai nusipelniusiems Prienų krašto žmonėms už uolų ir sąžiningą darbą, už svarų  indėlį kuriant rajono gyventojų kultūrinę, ekonominę, socialinę ir dvasinę gerovę, už reikšmingus neatlygintinus darbus bendruomenės labui.

Įstaigos, įmonės, asociacijos ir gyventojai siūlė kandidatus 2021 metų nominacijoms gauti.

Pateiktus pasiūlymus 2022 m. vasario 15 d. svarstė ir nominacijas paskyrė Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės pirmininkas – meras Alvydas Vaicekauskas, nariai:  Martynas Butkevičius – Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas; Agnė Dargužienė – Prienų rajono savivaldybės mero patarėja; Lina Dužinskienė – Kauno prekybos, pramonės ir amatų atstovybės Prienuose vadovė, UAB „Ekofrisa“ direktorė; Vaidas Kupstas – Prienų rajono savivaldybės bendruomenių asociacijos pirmininkas; Vaidotas Labašauskas – Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos klebonas; Gediminas Olsevičius – UAB „Wilara“ direktorius; Mantvydas Prekevičius – Prienų ir Birštono krašto laikraščio „Naujasis Gėlupis“ redaktorius; Vaclovas Sinkevičius – VšĮ „Krašto vitrina“ vadovas; Ramutė Šimukauskaitė – Prienų rajono ir Birštono miesto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė; Jūratė Zailskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė.

2021 m. „Dėkingumo“ nominantai:
 

„Už savanorystę“ – Vilma ir Martynas Breikštai, Antaveršio k. (Prienų r. sav.) gyventojai
 
„Metų  poelgis“ – Pijus Dilinikaitis, Vilniaus universiteto slaugos studijų programos bei Vilniaus paslaugų verslo ir profesinio mokymo centro paramediko specialybės studentas
 
„Metų šviesuolis“ – Vilius Sikorskas, Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonas
 
„Už Prienų vardo garsinimą“ – Janina Paplauskaitė-Leonavičienė, Prienų miesto gyventoja
 
„Už gyvenimo pasiekimus“ – Algimantas Jonas Sinkevičius, Mauručių k. (Prienų r. sav.) gyventojas
 
„Už indėlį į Prienų krašto ekonomikos augimą“
– Kostas Aleksandravičius, VšĮ „Gintkosta“ direktorius
 
Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ iškilminga teikimo ceremonija dėl sudėtingos epidemiologinės situacijos vyks vėliau. Informacija apie renginio datą, laiką ir vietą bus paskelbta viešai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai