Iškiliausios „Revuonos“ pagrindinės mokyklos asmenybės – Dalia Skučienė

0
2145

„Aš, Dalia Skučienė (mergautinė pavardė – Kimbartaitė) gimiau 1962 m. liepos 18 d. Kapsuke (dabar Marijampolė) tarnautojų šeimoje. 1963 m. tėvai persikėlė gyventi ir dirbti į Prienus.

1967–1980 m. mokiausi Prienų 2-oje vidurinėje mokykloje. Vidurinę mokyklą baigiau 1980 m. aukso medaliu ir tais pačiais metais įstojau į Vilniaus valstybinį V. Kapsuko vardo universitetą studijuoti chemiją. 1985 m. baigiau Vilniaus universiteto chemijos fakultetą, įgijau chemiko-dėstytojo kvalifikaciją. 1985-1990 m. pagal paskyrimą dirbau Prienų Sportinės aviacijos gamykloje, ėjau chemiko-inžinieriaus pareigas.

Nuo 1991 m. dirbu Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje. 1991 m. Prienų 2-oje vidurinėje mokykloje dirbau chemijos mokytoja, nuo 1994 m. einu direktorės pavaduotojos ugdymui ir chemijos mokytojos pareigas. 1997 m. suteikta vadovo I kvalifikacinė kategorija, 2015 m. – vadovo II kvalifikacinė kategorija. 1999 m. suteikta chemijos mokytojos-metodininkės kvalifikacinė kategorija.

Kaip chemijos specialistė esu už gamtos apsaugą. Dar besimokant vidurinėje mokykloje mano piešinys gamtos apsaugos tema buvo išsiųstas į Maskvą, kur dalyvavo Liaudies pasiekimų parodoje ir buvo apdovanotas aukso medaliu. Dirbdama mokykloje esu apdovanota daugeliu padėkos raštų. Mano pastangas įvertino LR Seimo nariai, Prienų rajono savivaldybės meras, švietimo skyriaus vedėjas, mokyklos direktoriai.

Būdama mokinė lankiau daugybę įvairių būrelių: chorą, mergaičių ansamblį, stalo teniso būrelį, jaunųjų sanpostininkų, rankdarbių ir kt. Labai mėgau skaityti knygas.

Kaip ir visi mokiniai, taip ir aš kartais pasielgdavau netinkamai. Prisimenu vieną įvykį, dėl kurio gėda dar ir šiandien. Paskutinę dieną prieš žiemos atostogas mokykloje vykdavo karnavalas, kurio metu vaidindavo visų klasių mokiniai. Tais metais atsitiko taip, kad iš anksto neparuošėme vaidinimo, todėl nusprendėme pabėgti iš paskutinių pamokų tą dieną, kad suspėtume pasisiūti rūbus. O tos pamokos buvo lietuvių kalba ir literatūra (mokytoja D. Natkevičienė).

Mūsų poelgis buvo atitinkamai įvertintas – direktorius (A. Micka) uždraudė mūsų klasei dalyvauti karnavale ir diskotekoje. Padėčiai ištaisyti turėjome 1 val. laiko. Tačiau sugebėjome taip mobilizuotis, kad ne tik sudalyvavome karnavale, bet ir laimėjome I vietą. Ir tai tik todėl, kad tiek mokytoja, tiek direktorius geranoriškai priėmė mūsų atsiprašymą ir patikėjo mumis. O atsiprašyti, žinoma, ėjau aš (kaip pavyzdinga mokinė) ir dar keletas klasės draugų. Prisiminus tas akimirkas dar ir dabar raustu iš gėdos. Buvo labai nesmagu. Tačiau šis nuotykis tapo gera pamoka ateičiai. Daugiau niekuomet savavališkai nebėgdavome iš pamokų.

Kalbant apie šeimyninę padėtį, paminėsiu, kad turiu dvi dukras Gintarę (g. 1984 m.) ir Editą (g. 1986 m.). Dukra Gintarė baigusi Vilniaus universiteto medicinos fakultetą ergoterapijos specialybę. Šiuo metu dirba Vilniaus Vaiko raidos centre gydytoja ergoterapeute, Vilniaus kolegijoje medicinos fakultetą ergoterapijos dėstytoja, yra atsidariusi asmeninį ergoterapijos kabinetą. Dukra Edita yra baigusi Vilniaus kolegijos informacinių technologijų fakultetą ir įgijusi Informacinių sistemų inžinieriaus specialybę. Toliau tęsė mokslus ir žinias gilino VGTU. Šiuo metu yra motinystės atostogose“.

Išvysime vienuolika buvusių mokinių: Rasos, Dalios, Vytautės, Vitos, Danutės, Zitos, Violetos, Astos, Daivos, Gintarės, Vaidos, sugrįžusių dirbti mokytojomis į savo mokyklą, nuotraukas, jų – buvusių mokinių ir tapusių mokytojomis – pasakojimus apie vaikystę, išdaigas, gyvenimą, darbą. Toliau skaitysime dirbusių pedagogų, dabar jau senjorų, buvusių mokinių, grįžusių į savo mokyklą dirbti įvairių darbų, buvusių mokinių, pasklidusių po rajoną, šalį ar net pasaulį, tapusių sportininkais, gydytojais, dvasininkais, meno ir kultūros darbuotojais, mokytojais ir kt., istorijas.

Laukiame visų pasiūlymų, prisiminimų apie tolimesniuose kampeliuose, svečiose šalyse gyvenančius ir dirbančius mūsų mokyklos – Prienų 2-osios, vėliau „Revuonos“ vidurinės, „Revuonos“ pagrindinės – buvusius mokinius, mokytojus. Pasiūlymus galima siųsti el. adresu: revuona100@gmail.com

„Revuonos“ pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai