„Inventoriaus įsigijimas Pakuonio bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui“

0
491

Prienų rajono Pakuonio pagrindinė mokykla vykdė projektą „Inventoriaus įsigijimas Pakuonio bendruomenės fizinio aktyvumo skatinimui“, kuris bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Projektas prasidėjo 2020 metų rugsėjį ir truko iki 2021 metų gruodžio.

Šio projekto pagrindinis tikslas buvo padidinti Pakuonio bendruomenės fizinio aktyvumo veiklų prieinamumą suteikiant galimybę dalyvauti įvairesnėse fizinio aktyvumo veiklose. Projektas remiasi ir (ar) yra grindžiamas 2011-2020 metų valstybine sporto plėtros strategija, kurios pagrindinis tikslas – sudaryti sąlygas visų Lietuvos socialinių grupių įtraukimui į sporto veiklą, taip sprendžiant itin svarbius visuomenės sanglaudos, gyvenimo kokybės gerinimo, gyventojų sveikatos ir sveikos gyvensenos, didesnio darbingumo, laisvalaikio užimtumo uždavinius ir kartu sukuriant socialinį pagrindą didelio meistriškumo sportininkų rengimo sistemai.

PSO Europos regiono Fizinio aktyvumo strategija, nes PSO strateginiame dokumente pagrindinis dėmesys skiriamas fiziniam aktyvumui – svarbiausiam sveikatą ir gerovę Europos regione užtikrinančiam veiksniui, ypač atkreipiant dėmesį į neinfekcinių ligų naštą, susijusią su nepakankamu fiziniu aktyvumu ir įvairaus amžiaus Europos žmonių kasdienio gyvenimo pagrindu, vis labiau tampančia „sėdima“ veikla.

Europos Bendrijų Komisijos parengta Baltąja knyga dėl sporto, kurioje akcentuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimas skatinant didesnį fizinį aktyvumą.

2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 112 „Dėl 2011-2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, kuris apima šias sritis: visų Lietuvos Respublikos gyventojų sveikos gyvensenos per fizinį aktyvumą, kūno kultūrą ir sportą skatinimą; tinkamų sąlygų Lietuvos Respublikos gyventojų fiziniam aktyvumui ir sportavimui sudarymą; didelio sportinio meistriškumo sportininkų rengimo sistemos tobulinimą.

Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Seimo 2019 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. XIII-2304 „Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių patvirtinimo“, kuriose akcentuojamas vaikų ir jaunimo sąmoningumo ugdymas, sudarant fiziniam aktyvumui palankias sąlygas šalies švietimo įstaigose, palankių sąlygų suaugusiųjų fiziniam aktyvumui ir jo plėtrai sudarymas, vyresnio amžiaus ir specialiųjų poreikių turinčių asmenų fizinio aktyvumo rėmimas.

Projekto vykdymo eigoje buvo organizuoti pirkimai ir sėkmingai įsigyta reikiamos įrangos ir inventoriaus:
– Medaliai (53 vnt.);
– Juostelės medaliui (58 vnt.);
– Taurės (15 vnt.);
– Stalo teniso raketės (10 vnt.);
– Stalo teniso kamuoliukai (1 dėž.);
– Pastatomas tablo (2 vnt.);
– Stacionarus lauko teniso stalas ir jo sumontavimas;
– Daugiafunkcinis lauko treniruoklis ir jo sumontavimas;
– Lauko treniruoklis viso kūno raumenų treniravimui ir jo sumontavimas;
– Lauko treniruoklis skirtas krūtinės raumenims treniruoti ir jo sumontavimas.

Deja, bet dėl siaučiančios pandemijos negalėjome pilnai vykdyti tiesiogines projekto veiklas, susijusias su numatytais užsiėmimais ir mokymais, kuriuos, tikime, kad galėsime vykdyti ateityje, kuomet nebus tokių suvaržymų.

Įsigytas inventorius bus panaudotos tolimesnei veiklai, vietinių bendruomenių įtraukimui į fizinio aktyvumo ir sportines veiklas.

Dalius Juodsnukis

Komentarai

komentarai