Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. galima kreiptis dėl nemokamo maitinimo mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą

0
1805

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 1, 2, 4, 5, 12 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymu ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A3-891 „Dėl bendrojo ugdymo mokyklų, kuriose mokiniams, besimokantiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, bus organizuojamas nemokamas maitinimas taikant savitarnos principą, sąrašo patvirtinimo“, nuo 2020 m. sausio 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.

Pareiškėjas (vienas iš mokinio (priešmokyklinuko) tėvų (globėjų) ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų), deklaruojantis gyvenamąją vietą Prienų rajono savivaldybėje arba, jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, gyvenantis Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, dėl socialinės paramos mokiniams kreipiasi į mokyklą, kurioje mokinys mokosi, užpildydamas prašymą-paraišką. Tuo atveju, kai mokinys mokosi kito rajono mokykloje, pareiškėjas kreipiasi į Socialinės paramos ir sveikatos skyrių arba seniūniją. Prašymą galima pateikti ir elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Dokumentų apie šeimos gaunamas pajamas pareiškėjui pateikti nereikia.

Prienų r. savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Komentarai

komentarai