Dešimt metų visi kartu

0
2969

2008 m. liepos 1 d. buvo įsteigtas juridinį savarankiškumą bei paramos gavėjo statusą turintis Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras. Savarankiškumas centrui suteikė galimybę dalyvauti projektinėje veikloje, aktyviai ieškoti paramos, taip pat padidino atsakomybę už įstaigos veiklą.

Praėjus 10-mečiui galime džiaugtis, jog projektine veikla galėjome prisidėti prie rajono savivaldybės vykdytos kultūros ir laisvalaikio centro renovacijos, materialinės bazės gerinimo. Šiuo metu meno mėgėjus, renginių dalyvius, parodų lankytojus galime pakviesti į šviesią, jaukią salę. Dalyvaudami Kultūros ministerijos finansuojamuose projektuose ir gaudami savivaldybės koofinansavimą pasisiūdinome 40 autentiškų savo krašto kostiumų, įsigijome instrumentų.

Džiaugiamės, kad organizuojamus renginius remia kraštiečiai. Didžiuojamės, kad 3 kultūros centro kolektyvai su puse šimto Jiezno krašto saviveiklininkų dalyvavo Lietuvos Šimtmečio Dainų Šventėje.

Smagu, kad savo veikla galime garsinti Jiezno kraštą, jo istoriją, tradicijas,o renginiuose, bei meno mėgėjų veikloje matome nuoširdžius ir laimingus žmones.

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Dalia Vertinskienė

Komentarai

komentarai