Demografiniai iššūkiai reikalauja peržiūrėti mokyklų tinklą

0
539

LR Vyriausybė 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 yra patvirtinusi Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis kas penkeri metai yra rengiami savivaldybių mokyklų tinklo pertvarkos planai.

Šiuo metu galiojantis Prienų rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrasis planas buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T3-71. Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. 1110 patvirtinus minėtų tinklo kūrimo taisyklių pakeitimus, buvo įteisinta, kad nuo 2022-2023 m. m. 5-10 klasės negalės būti jungiamos, o mažesnis mokinių skaičius nei 8 galės būti tik vienoje mokyklos klasėje, jeigu savivaldybė papildomai skirs tiek mokymo lėšų, kiek jų būtų skiriama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto atitinkamai klasei, turinčiai nustatytą mažiausią mokinių skaičių.

Iki šių metų rugsėjo 1 dienos pradinės mokyklos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos tipo mokyklos, kuriose pagal ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo programas mokosi 60 ir mažiau mokinių, turi būti reorganizuojamos arba likviduojamos, išskyrus specialiąsias mokyklas, specialiojo ugdymo centrus.

Mūsų rajone ši nuostata aktuali Šilavoto pagrindinei mokyklai, kurioje mokosi mažiau kaip 60 mokinių. Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu turės būti keičiamas Prienų rajono mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrasis planas, todėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A3-40 buvo sudaryta darbo grupė Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrojo plano pakeitimams parengti.

Organizuodami konsultacijas dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 m. bendrojo plano keitimo savivaldybės vadovai ir Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A3-40 sudarytos darbo grupės atstovai vasario 8 d. susitiko su Šilavoto pagrindinės mokyklos bendruomene aptarti galimų pokyčių, išsiaiškinti kylančius klausimus ir į juos atsakyti.

Prienų r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

komentarai