Būsimų priešmokyklinukų ir pirmokų tėvelių dėmesiui

0
2435

Prašymai dėl priėmimo mokytis 2017–2018 mokslo metais Prienų miesto švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupėse ir 1-ose klasėse bus priimami Švietimo skyriuje nuo šių metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, jis pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. 1-oje klasėje vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.

Į priešmokyklinio ugdymo grupes ir 1 klases bendrojo ugdymo mokyklose pirmumo teise priimami vaikai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į priešmokyklinio ugdymo grupes Prienų miesto lopšeliuose-darželiuose pirmumo teise priimami vaikai, ugdęsi pagal ikimokyklinio ugdymo programą toje pačioje įstaigoje.

Vaikų iš priskirtos aptarnavimo teritorijos priėmimas į mokyklas bus vykdomas nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Nuo rugpjūčio 21 d. iki rugpjūčio 31 d. vykdomas vaikų iš mokyklai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos priėmimas į likusias laisvas vietas.

Prašymo dėl priėmimo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą forma
Prašymo dėl priėmimo į 1 klasę forma   

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

komentarai