Bendradarbiavimas ir pasitikėjimas – kūrybinės saviraiškos užsiėmimų „Esam savimi“ pagrindas

0
731

Prienų „Revuonos“ bendruomenė iš Europos Sąjungos lėšų vykdė projektą „Kūrybinės saviraiškos užsiėmimai „Esam savimi“.

Vyko grupiniai kūrybinės saviraiškos užsiėmimai, skirti ugdyti kūrybinį mąstymą, bendravimo įgūdžius, patiriant emocinį pasitenkinimą, tobulinti asmens bendrąsias kompetencijas.

Projekto programa skirta darbingiems neaktyviems asmenims ir darbingų asmenų šeimos nariams, turintiems specialiųjų poreikių bei bendravimo ir mokymosi sutrikimų.

Projekto tikslas prisidėjo prie 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ tikslo – pagerinti miestų bendruomenių narių padėtį darbo rinkoje, nes bendrąsias kompetencijas tobulinantis asmuo geba kurtis kuo palankesnes gyvenimo sąlygas.

Džiugina tai, kad projekto veiklose dalyvavo dešimt dalyvių – penkios mamos su savo vaikais. Į veiklas buvo įtraukti ir apmokyti septyni savanoriai, kurie vedė kūrybiškumo užsiėmimus bei 2 išvykstamosiose edukacijose Trakuose ir Druskininkuose, skirtose tikslinės grupės dalyvių bendrųjų kompetencijų ugdymui ir kūrybinei saviraiškai, tapo mentoriais.

Projekto veiklos tapo erdve dalyvių fantazijai, kūrybiškumui, bendrystei, meniniams gebėjimams skleistis. Dažnas dalyvis nedrąsiai teigdavo „nemoku piešti“ arba „man nepavyks”, tačiau bendri šeimos narių darbai, talkinant savanoriams, džiugino sėkme – modelinu dekoruoti arbatiniai šaukšteliai, išpieštos stiklinės vazos-saldaininės, EBRU technika ar spalvotu smėliu nutapyti paveikslai, stiklo pakabukai-raktinės, dekoratyviniai muilai ir kvapniosios žvakės, šibori technika numargintos šilko skarelės, skulptūrėlės iš druskos tapo šiltais projekto prisiminimais ir atrado savo vietą kiekvieno dalyvio šeimoje ir namuose.

Šiluma žibančios dalyvių ir savanorių akys išduoda norą dalyvauti vėl: vieniems – kitose veiklose, projektuose, bendruomeniniuose renginiuose, kitiems – tęsti savanorystę nevyriausybinėse organizacijose.

Dėkoju projekto dalyviams ir savanoriams už bendrystę ir linkiu sėkmės ir pasitikėjimo!

Projekto vadovė Auksė Grižaitė

Komentarai

komentarai