Aktyvių bendruomenių dėka gražėja ir stiprėja Prienų kraštas

0
506

Prienų r. savivaldybės administracija dalinai finansuoja bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų projektus pagal Prienų rajono vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos II prioriteto „Socialinio aktyvumo skatinimas, bendruomeniškumo ugdymas ir socialinės atskirties mažinimas“ priemonę „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“. Pagal šią priemonę šiais metais parama buvo teikiama 9 bendruomeninių organizacijų projektams.

Kiekviena bendruomeninė organizacija, teikdama paraiškas finansavimui gauti, jungtinės veiklos sutartimi įsipareigojo prisidėti prie projekto įgyvendinimo ne tik savanorišku darbu, bet ir lėšomis.

Prienų r. savivaldybės administracija per Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Prienų rajono ir miesto VVG vietos plėtros projektų finansavimas“ skyrė dalinį finansavimą visiems 9 projektams, iš jų 6 projektai yra ilgalaikiai, stiprinantys materialinę bendruomeninių organizacijų bazę, tęsiantys tradicinių renginių organizavimą ir įgyvendinami per 18 mėn., o 3 projektai – trumpalaikiai, skirti konkrečiam renginiui įgyvendinti.

Prasmingi projektai ir šventiniai renginiai

Pastaruoju metu buvo įgyvendinta keletas gražių ir prasmingų projektų, kuriuos vainikavo šventiniai renginiai. Jiezno bendruomenės centras kartu su partneriais Jiezno kultūrizmo klubu „Uola“, Vėžionių kaimo bendruomene „Topolis“ ir Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendino vietos projektą „Tradicinė rudens šventė „Mykolinės Jiezne“. Mykolinės Jiezne švenčiamos nuo 1670 m., kai vyskupas Kazimieras Pacas konsekravo Jiezno bažnyčią Šv. Arkangelo Mykolo vardu. Projektas buvo finansuotas Žemės ūkio ministerijos „Leader“ programos lėšomis, Savivaldybė prisidėjo kofinansuodama 20 proc. šių lėšų, t. y. prisidėdama tiek pat, kiek ir prie kiekvieno įgyvendinamo bendruomenių projekto. Projekto metu buvo įsigytos dvi lauko palapinės-stoginės, įgarsinimo aparatūra, 10 komplektų stalų su kėdėmis, perkolatoriai kavai bei arbatai virti. Visi šie daiktai bus naudojami Jiezno parapijos reikmėms: mišioms, renginiams, šventėms.

Pasinaudodamos VVG ir daliniu Savivaldybės finansavimu bei kita pagalba įvairias idėjas ir sumanymus realizavo ir kitos bendruomenės. Balbieriškio kaimo bendruomenė „Abipus Peršėkės“ renginiams įsigijo papildomos įgarsinimo įrangos, pripučiamą lauko ekraną, projektorių, nešiojamąjį kompiuterį, Pakuonio krašto bendruomenė – įgarsinimo sistemą, paviljoną-palapinę, sulankstomus lauko baldus, Skriaudžių kaimo bendruomenė – scenos apšvietimo ir dūmų leidimo įrangą, asociacija Želkūnų kaimo bendruomenė – kompiuterinę įrangą, tautinius kostiumus, Jiezno kraštiečių bendruomenė – scenos pakylą, Prienų rajono kaimo bendruomenė „Stakliškės“, Ašmintos kadastrinės vietovės kaimo bendruomenė „Ošvenčia“, Balbieriškio seniūnijos kaimų bendruomenė „Dūmė“ bei kitos bendruomenės taip pat organizavo vasaros šventes ir kitus renginius.

Savivaldybė nuolat remia ne tik kultūrinius, bet ir gyventojų užimtumo didinimo, socialinės veiklos skatinimo ir įvairinimo bendruomenių projektus

Per keletą metų buvo įgyvendinti asociacijos „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“, Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centro, bendruomenės „Veiverių kraštas“, Veiverių seniūnijos bendruomenės centro ir Želkūnų krašto bendruomenės projektai, kai kurie iš jų baigti šiais metais.

Rugsėjo mėnesį Veiveriuose įvyko graži šventė, kurios metu buvo pristatyti Veiverių bendruomenės centro bei Veiverių bendruomenės „Veiverių kraštas“ įgyvendinti vietos plėtros projektai. Abi bendruomenės atnaujino Savivaldybės jiems skirtas A. Kučingio meno mokyklos ansamblio patalpas, pritaikė jas bendruomenės reikmėms. Veiverių bendruomenės centras įsigijo siuvimo, siuvinėjimo, mezgimo mašinas, kuriomis galės naudotis, taip pat galės išmokti dirbti visi norintys. Planuojama ne tik gaminti sau gaminius, bet paruošti dovanas savo artimiesiems, išmokti panaudoti senus audinius, atgaivinti juos naujam gyvenimui. Veiverių bendruomenės „Veiverių kraštas“ patalpose yra liofelizavimo, aliejaus spaudimo, hidrolatų gamybos įranga. Savo auginamus vaisius bei daržoves gyventojai galės paruošti žiemai. Visa įranga skirta sveikos mitybos, sveikatinimo produktams ruošti. Organizuojami edukaciniai užsiėmimai, siekiant suteikti kuo daugiau žinių apie sveiką mitybą, hidrolatų panaudojimo galimybes. Su savo gaminiais bendruomenės nariai galės dalyvauti mugėse, pasakodami apie savo kraštą bei veiklas. Tikimasi, kad projektas suteiks galimybę daugeliui užsiimti savo norima veikla, o svarbiausia – susiburti, pabendrauti, pasidalinti idėjomis ir žiniomis.

Asociacija „Žemaitkiemio krašto bendruomenė“, vykdydama projektą „Materialinės bazės stiprinimas edukacinių programų vykdymui ir sveiko gyvenimo būdo propagavimui Žemaitkiemyje“, buvusios katilinės patalpose įsirengė edukacinę erdvę su duonos kepimo krosnimi ir kita įranga, reikalinga bendruomenės poreikiams, taip pat pirtį, įsigijo įgarsinimo įrangą, visas patalpas apšiltino.

Prienų rajono Šilavoto bendruomenės centras, vykdydamas projektą „Kad kaimas būtų gyvas“, įsigijo įrangą ir priemones kirpyklai, patalpų vėdinimo sistemą, įvairius treniruoklius ir įrangą bendruomenės narių sveikatai stiprinti. Projekto lėšomis įrengta treniruoklių erdvė Šilavoto mokykloje buvo atidaryta praėjusių metų pabaigoje.

Želkūnų krašto bendruomenė, vykdydama projektą „Socialinių veiklų įvairinimas puoselėjant krašto amatus bei ugdant bendruomenės narių verslumą“, įsigijo kirpyklos ir rūkyklos įrangą, įsirengė krosnį-duonkepę, kad galėtų vykdyti edukacines veiklas bendruomenėje, apšiltino bendruomenės patalpas, kuriose vykdys šias veiklas.

Pasinaudodamos įvairiais paramos fondais, Prienų rajono savivaldybės parama, taip pat ir prisidedant vietos verslui bei gyventojams Prienų rajono bendruomenės per savo gyvavimo metus yra parengę ne vieną projektą ir įgyvendinę ne vieną prasmingą sumanymą. Aktyvių bendruomenių dėka gražėja miesteliai ir kaimai, skatinamas gyventojų užimtumas, puoselėjamas bendruomeniškumas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai