Aiškėja bendruomenių inicijuotos vietos plėtros prioritetai 2021-2027 m.

0
2005

Spalio mėn pabaigoje Prienų rajone, Byliškių kaime vyko Vidaus reikalų ministerijos renginys, patirčiai įgyvendinant Vietos veiklos grupių strategijų projektus bei naujojo finansinio laikotarpio perspektyvoms aptarti. Jame dalyvavo ir Prienų miesto VVG pirmininkas Mindaugas Rukas

Renginio metu pirmiau aptarta strategijų įgyvendinimo patirtis, kuo galime pasidžiaugti, ko pasimokyti, aptarti gerosios praktikos pavyzdžiai.

Daug dėmesio mokymuose buvo skirta privačių interesų deklaravimo temai, interesų konflikto rizikoms, interesų konfliktų valdymui aptarti. Lektorius Gediminas Sakalauskas, akcentavo, kad interesų deklaravimui dėmesį turėtų skirti ir VVG organų nariai, VVG darbuotojai, buvo aptartos praktinės interesų konflikto situacijos.

Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės patarėja Eglė Šarkauskaitė pristatė Europos Sąjungos struktūrinių fondų investavimo kryptis į bendruomenių inicijuotą vietos plėtrą 2021-2027 metais prioritetus. Aiškėja, kad didelis dėmesys bus skiriamas socialiniai atskirčiai mažinti, gyventojų užimtumo darbo rinkoje skatinimo priemonėms, pagalbai vietos socialiniam verslui, NVO teikti, investicijoms į nedidelės apimties infrastruktūrą, skirtą bendruomeninei veiklai (daugiabučių kvartalų želdynus, žaidimo aikšteles, pastatų pritaikymą neįgaliesiems ir pan.).

Ministerija preliminariai siūlo remti ir bendruomenės inicijuojamų bendradarbiavimo tinklų, skirtų spręsti vietos bendruomenėms aktualias vietovės problemas, kūrimą ir vystymą.

Šių metų gruodžio mėn. tikimasi sulaukti papildomos informacijos dėl miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo 2021-2027 m. finansiniame laikotarpyje.

Prienų miesto VVG informacija

Komentarai

komentarai