„100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“ – Vladas Čaikauskas

0
1558

Vladas Čaikauskas (1911 01 01 – 1995 08 30) – profesorius, agrarinių mokslų habilituotas daktaras. Gimė Pakalninkuose, Onuškio valsčiuje. Pradinę mokyklą baigė gimtajame kaime, progimnaziją Aukštadvaryje, Gimnaziją Prienuose (dabar „Žiburio“ gimnazija) ir tais pačiais metais įstojo į Žemės Ūkio Akademiją Dotnuvoje. 1959 m. Lietuvos Žemės Ūkio akademijoje apgynė kandidato (daktaro) disertaciją. 1960m. paskirtas Joniškėlio filialo direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams. 1967 m. ŽŪA apgynė daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją. Dirbo LŽŪA Augalininkystės katedroje Docentu, vėliau ėjo šios katedros profesoriaus pareigas. 1971 m. suteikiamas profesoriaus vardas. Profesorius parengė ir paskelbė spaudoje 34 knygas ir brošiūras, parengė 320 straipsnių, parašė 29 mokslinių tyrimų ataskaitas, yra dviejų išradimų bendraautorius. Aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą pelnė daug apdovanojimų, 1980 m. jam suteiktas nusipelniusio mokslo vedėjo Garbės vardas.

Sulaukėme daug Jūsų laiškų, skambučių ir apsilankymų muziejuje. Siūlėte gerai žinomus krašto šviesuolius, bei žmones, kurie svarbūs mažesnėms bendruomenėms. Kiekvieno iš pasiūlytų asmenybių darbai yra svarbūs bei reikšmingi. Visas pasiūlytas asmenybes skelbsime spaudoje bei Prienų krašto muziejus socialinio tinklapio Facebook paskyroje.

Kviečiame ir toliau būti aktyviais. Laukiame Jūsų balsų el. paštu: prienumuziejus@gmail.com, muziejus socialinio tinklapio Facebook paskyroje facebook.com/prienukrastomuziejus, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai, arba atvykite į Prienų krašto muziejų. Balsavimas vyks iki 2018 m. birželio 1 d. Jam pasibaigus skelbsime 100 Jūsų išrinktų ir pasiūlytų asmenybių.

Prienų krašto muziejaus informacija

Komentarai

komentarai