„100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“ – Kazimieras Antanas Grinkevičius

0
3148

Kazimieras Antanas Grinkevičius (1934-2016) – Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos platintojas, laisvės kovų dalyvis.

Mokėsi Prienų pradžios mokykloje, „Žiburio“ gimnazijoje.

1944 m. užėjus antrajai sovietų okupacijai, Kazimieras Antanas Grinkevičius gelbėjo knygas, archyvinę „Žiburio“ gimnazijos medžiagą.

Grįžęs iš tarnybos sovietinėje armijoje, pradėjo mokytis Kauno technikos mokykloje. Ją baigęs, įgijo kino aparatūros meistro kvalifikaciją.

Prienuose dirbo elektriku, elektros tinklų dispečeriu.

Šiandieną yra ypatingai svarbi jo pogrindinė religinė veikla. Daug bendravo su kunigais, platino pogrindinį leidinį „Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką“. Dėl šios veiklos pateko į KGB akiratį, buvo sekamas, tardomas, jo namuose buvo daromos kratos.

Prasidėjus atgimimui, aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje.

Už disidentinį ir visuomeninį darbą yra apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. Jam suteiktas Lietuvos Laisvės Kovų dalyvio vardas. Yra pelnęs daugybę padėkų ir garbės raštų.

Prienų krašto muziejaus informacija

Komentarai

komentarai