Tarybos posėdyje svarstyti svarbūs krašto gyventojams klausimai

0
200

Vasario 29 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo visi 25 Tarybos nariai. Posėdžio pradžioje tradiciškai pasveikinti gimtadienius šventę Tarybos nariai, pristatytas skelbtą konkursą laimėjęs naujasis Prienų kūno kultūros ir sporto centro direktorius Paulius Ivanauskas.

Posėdyje išnagrinėti 36 klausimai, susiję su pasikeitusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimu, savivaldybės žemės mokesčiu, planuojamais įgyvendinti projektais, turto valdymu ir kt.
Posėdyje patvirtinta Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2024 metų veiklos programa.

Nepritarta sprendimo projektui „Dėl žemės mokesčio lengvatų taikymo“ 2024 m.
Tarybos sprendimu nustatyti 2025 m. žemės mokesčio tarifai pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. Daugiausia diskusijų sukėlė žemės ūkio paskirties sklypams taikomas mokesčio tarifas, kuris daugumos balsais (16 už, 9 susilaikė) patvirtintas 1,2 proc.

Pritarta sprendimų projektams dėl apsaugoto būsto paslaugos plėtros, grupinio gyvenimo namų plėtros, užimtumo paslaugų prieinamumo didinimo Prienų rajone, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadiono atnaujinimo. Taip pat patvirtinti rajono švietimo įstaigų, Prienų krašto muziejaus nuostatai, VšĮ „Prienai“ (Turizmo ir verslo informacijos centro) teikiamų paslaugų įkainiai.

Pritarta projekto „Mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Prienų rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui bei partnerystės sutarčiai su viešąja įstaiga „Ante diem“. Darbui reikalinga įranga ir transporto priemone būtų aprūpinta asmens sveikatos priežiūros namuose paslaugas teikianti specialistų komanda.

Taryba leido Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai pagrindinei veiklai vykdyti įsigyti naudotą gaisrų gesinimo automobilį, kurio vertė iki 40 000 Eur (su PVM). Automobilis bus perduotas Balbieriškio ugniagesių komandai.

Taip pat Taryba leido Prienų rajono savivaldybės administracijai teisės aktų nustatyta tvarka įsigyti autobusą (vertė ne didesnė kaip 120 000 Eur (su PVM)), kuris bus perduotas Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui.

Posėdyje patvirtintos Jiezno paramos šeimai centro išlaidų normos, suderintos teikiamų socialinių paslaugų kainos.

Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų objektų, kuriuose atliekami statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto darbai ir paprastojo remonto darbai (apimtis ne mažesnė nei 1000 m²) bei su šiais darbais susijusios inžinerinės paslaugos, prioritetiniai trejų metų sąrašai.

Taryba sutiko išnuomoti viešo konkurso būdu dalį apžvalgos aikštelės, esančios Dariaus ir Girėno g. 1A Prienuose (prie Greimų tilto). Nustatyta, kad aikštelė išnuomojama maitinimo paslaugoms teikti.

Pasibaigus Tarybos posėdžiui, Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, kiti vadovai, Tarybos nariai išėjo susitikti su ūkininkais, kurie buvo susirinkę į taikų protestą prie Savivaldybės.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai