Susitikime su ūkininkais – problemos, lūkesčiai ir bendradarbiavimo svarba

0
2449

Rugsėjo 18 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas inicijavo susitikimą su rajono ūkininkų visuomeninių organizacijų pirmininkais, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo ir Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybų atstovais. Susitikime taip pat dalyvavo mero patarėja J. Zailskienė, Žemės ūkio skyriaus specialistai, ūkininkai.

Susitikime buvo kalbėta apie problemas, su kuriomis susiduria rajono ūkininkai bei pieno gamintojai. Dalis jų neseniai įkūrė Smulkiųjų ir vidutinių pieno gamintojų asociaciją, jos atstovai klausimų turėjo daugiausiai – dėl paramos smulkiesiems ūkiams, kompensacijų dėl patirtų nuostolių ir paramos melioracijos įrenginiams tvarkyti, komunalinių atliekų ir žemės mokesčio sumažinimo, kelių remonto ir kt. S. Krūvelienė taip pat domėjosi, ar Savivaldybė ruošiasi teikti paraišką Nacionalinei mokėjimo agentūrai dėl melioracijos įrenginių remonto ir pan.

Kai kuriuos klausimus pakomentavo meras ir laikinai einanti Žemės ūkio skyriaus vedėjo pareigas A. Tamošiūnienė. Kaip teigta, ES parama savivaldybėms melioracijos įrenginiams dėl liūčių padarytos žalos atstatyti bus paskirstyta pagal melioracijos įrenginių nusidėvėjimo laipsnį bei melioracijos statinių skaičių. Klausimas dėl paramos žemės ūkio vandentvarkai dar bus svarstomas Savivaldybės taryboje. Žemės mokesčio sumažinimui dėl patirtų nuostolių meras sakė nepritariantis dėl to, kad didesnę dalį žemės ūkininkai nuomoja, todėl nuo žemės mokesčio būtų atleisti ir tie, kurie žemę išnuomoja. Mero teigimu, remti reikia žemės naudotojus, ypač smulkiuosius ūkininkus. Tiems, kuriems yra sunkiausia, kurie patyrė didelių nuostolių, meras siūlė kreiptis į Kaimo plėtros rėmimo fondą, kuriame šiais metais patvirtinta 50 000 eurų.

Tokiai nuomonei pritarė ir dalis atvykusių ūkininkų. J. Pažėra padėkojo Savivaldybei už rūpinimąsi verslo reikalais, pasidžiaugė prigijusia tradicija rengti Laisvės aikštėje ketvirtadieninius ūkininkų turgelius ir pasiūlė juos organizuoti keletą kartų per savaitę, taip pat padrąsinti ir kitus ūkininkus prekiauti savo produkcija. Meras pritarė šiai minčiai ir pridūrė, jog vietos savivaldos lygiu svarstoma ir daugiau skatinimo būdų. Viena iš idėjų – verslo inkubatorius, kur būtų teikiamos viešosios paslaugos ir pagalba pradedantiesiems ar jauniems ūkininkams, verslininkams, siekiantiems įsitvirtinti rinkoje, sustiprėti, spręsti konkrečias problemas.  

Ūkininkė G. Astrauskienė pasidžiaugė, kad gyvenime sutinka tik gerus žmones ir didžiuojasi būdama ūkininke. Jos teigimu, nors ir yra smulki ūkininkė, niekada nesijaučia atskirta, Savivaldybės, Žemės ūkio skyriaus bei kitų tarnybų durys visada atviros, specialistai maloniai bendrauja, suteikia visą reikalingą informaciją.  

Susitikime kalbėjo ir Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas M. Butkevičius, Lietuvos pieno gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas J. Vilionis, tarnybų atstovai, ūkininkai, visi akcentavo bendro darbo svarbą.

Savivaldybė ir Žemės ūkio skyrius dalį problemų yra pajėgūs išspręsti, tik reikia visada kreiptis, tačiau yra tokių klausimų, kurie sprendžiami nacionalinės ar Europos Sąjungos politikos lygmeniu. Bet ir tokioje situacijoje, pasak mero, reikia kartu ieškoti bendrų sprendimo kelių, kreiptis su pasiūlymais į Vyriausybę. Ši mintis buvo iškelta ir ūkininko J. Pažėros, kalbant apie per didelius mokesčius ūkininkams už komunalines atliekas.

Po valandą trukusios diskusijos A. Vaicekauskas padėkojo visiems už atvykimą ir pabrėžė, kad diskusija gali duoti daugiau naudos nei kalbėjimasis per spaudą ar nuoskaudų vieni kitiems laikymas. Todėl rajono vadovas pasiūlė ūkininkų organizacijų atstovams reguliariai rengti susitikimus, kad būtų galima aptarti abipuses problemas ir lūkesčius bei siekti bendrų tikslų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai