Tarybos posėdyje priimti svarbūs rajonui sprendimai

0
2349

Gegužės 23 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti 24 klausimai.
Pritarta Prienų krašto muziejaus ir Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2018 metų veiklos ataskaitoms.

Tarybos sprendimu į asociacijos Prienų rajono vietos veiklos grupės valdybą deleguota mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Marcinkevičius, Tarybos narys V. Jonelis, į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą deleguotas Tarybos narys V. Karvelis.

Posėdyje pritarta 2019 m. savivaldybės biudžeto pakeitimui, patvirtintas Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašas. Įstatymų numatyta tvarka bus parduodami šie objektai: negyvenamosios patalpos (buvęs mokyklos pastatas) ir inžineriniai statiniai (krepšinio aikštelė) Paprūdžių k., Balbieriškio sen., katilinės, ligoninės, parduotuvės pastatai ir dalis pastato (vaistinės) bei ūkiniai pastatai Jiezne, medicinos punktas Dukurnonių k., Jiezno sen., kontoros pastatas, ūkinis pastatas ir kiti kiemo statiniai Ašmintos k., Pakuonio sen., gyvenamasis namas ir kiti kiemo statiniai Pagirmuonio k., Pakuonio sen., sandėlio pastatas Kęstučio g.18C bei mokykla – internatas ir kiti statiniai Kęstučio g. 63, Prienuose, garažai Tyliojoje g. 9, taip pat vandentiekio bokštas Vytenio g., Prienuose, pradinės mokyklos patalpos Žarijų k., Prienų sen., gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas Alšininkų k. bei biblioteka ir medicinos punktas Medžiokų k., Stakliškių sen., katilinė ir dirbtuvės Lizdeikių k., Veiverių sen.

Posėdyje patvirtinta Prienų r. savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto, Etikos ir Antikorupcinės komisijų sudėtis. Kontrolės komiteto pirmininku patvirtintas A. Vaidogas, Etikos komisijos pirmininke – L. Jakinevičienė, Antikorupcijos komisijos pirmininke – R. Zablackienė. Taip pat patvirtinta Kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo, Keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo, Neįgaliųjų reikalų, Kaimo plėtros rėmimo komisijos.(Informacija bus parengta ir paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje – pastaba). Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo klausimas atidėtas kitam posėdžiui.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai