Svarbesni 2018 metų lapkričio mėn. darbai Prienų r. savivaldybėje

0
684

Lapkričio 9 d. paminėti Veiverių neįgaliųjų draugijos ansamblio „Viltis“ 15 metų ir Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 30 metų veiklos jubiliejai.

Lapkričio 10 d. vyko projekto „Partizanų Lietuva“ penktasis 33 km žygis „Keliai į 1949 m. Lietuvos partizanų vadų susitikimą“ maršrutu Šilavotas–Čiudiškiai–Šilavotas. Išvakarėse Skriaudžių laisvalaikio salėje buvo rodomas Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos Talentų klubo muzikinis spektaklis „Prašau, mylėkit mano Lietuvą“.

Lapkričio 13 d. Švietimo mainų paramos fondo „Kokybės konkurso“ renginyje Prienų r. savivaldybės administracijai įteiktas 2018 m. „Kokybės konkurso“ nugalėtojo apdovanojimas už Švietimo skyriaus parengtą ir įgyvendintą projektą „Profesionalios aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas“. Projekto partneriai buvo visos Prienų r. bendrojo ugdymo mokyklos ir lopšelis-darželis „Pasaka“.

Lapkričio 13, 14 d. bendruomenėms buvo pristatyti atnaujinti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Stakliškių ir Išlaužo filialai.

Lapkričio mėn. rajone pradėta įgyvendinti mokymo plaukti programa „Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje 2018“, finansuojama iš valstybės ir savivaldybės biudžetų. Programoje dalyvauja 170 antrų klasių mokinių iš 9 mūsų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų. Mokymas plaukti vyksta Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseine, mokinius moko profesionalūs plaukimo treneriai.

Lapkričio mėn. valstybės saugojimo ženklais suženklinti 8 Prienų r. esantys piliakalniai (Mačiūnų, Dukurnonių, Pašlavančio, Pagaršvio, Bačkininkėlių, Pašventupio, Naravų, Medžionių).

Lapkričio 16 d. Vidaus reikalų ministerijos organizuoto Merų forumo metu už savivaldybės ir bendruomenės konsultavimąsi bei bendradarbiavimą buvo apdovanotos trys Lietuvos savivaldybės – Prienų, Rietavo ir Klaipėdos. Merui A. Vaicekauskui apdovanojimą įteikė LR vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

Lapkričio mėn. Prienuose įrengtas naujas gatvės apšvietimas Malūnininkų g., pradėti automobilių stovėjimo aikštelės prie Prienų ligoninės įrengimo darbai. Nupirktos projektavimo paslaugos projektui „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“. Pasirašyta paslaugų sutartis su UAB „EGNA“.

Lapkričio 19 d. vyko Prienų r. mokyklų vadovų tarybos susitikimas su Savivaldybės meru A. Vaicekausku. Buvo aptarti švietimo įstaigų biudžeto planavimo, mokykloms reikalingos pagalbos klausimai.

Lapkričio mėn. Prienų KLC moterų ansamblis „Pienė“ dalyvavo tarptautiniame festivalyje „Visos meno spalvos“ San Marine ir kolektyvų kategorijoje pelnė GRAND PRIX.

Lapkričio mėn. baigti šių metų Prienų m. Stadiono g. asfalto dangos atnaujinimo darbai, kurie bus baigti pavasarį.

Lapkričio 20 d. Skriaudžių pagrindinei mokyklai Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras perdavė mokyklinį autobusą „Volkswagen Crafter“.

Lapkričio mėn. visame Prienų rajone pradėtas vykdyti gatvių apšvietimo modernizavimo projektas.

Lapkričio 23 d. vyko konkurso „Metų ūkis 2018“ baigiamoji šventė. Renginyje apdovanoti konkurso „Metų ūkis“ nugalėtojai – trečioji vieta atiteko Donatui Noreikai, antroji vieta – Irenai ir Gintautui Petraškams ir pirmoji – Algiui Andriukevičiui.

Lapkričio mėn. pasirašytos buvusio „Nemuno“ pradinės mokyklos pastato vidaus patalpų paprastojo remonto darbų sutartys su UAB „Rūdupis“ – projekto „Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“ bei projekto „Neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūros gerinimas Prienų mieste“.

Lapkričio 23 d. Savivaldybėje buvo pristatyti Jiezno viešųjų erdvių tvarkymo projektiniai pasiūlymai.

Lapkričio mėn. už beveik 12 000 eurų pritaikyti 2 būstai neįgaliesiems. Europos socialinio fondo agentūra Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo (toliau – EPLSAF) lėšomis, bendradarbiaudama su Prienų rajono savivaldybės administracija, įgyvendina du  projektus nepasiturintiems asmenims remti: ,,Parama maisto produktais IV“ ir ,,Parama higienos prekėmis“. EPLSAF lėšomis finansuojamos ir papildomos veiklos – seminarai, mokymai, edukacinės programos.

Lapkričio 25 d. Veiveriuose vyko  bažnytinių chorų šventė „Šv. Cecilija – menininkų globėja“. Šventėje dalyvavo Ąžuolų Būdos, Pažėrų, Jūrės miestelio ir Veiverių bažnyčių chorai.

Lapkričio 27 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko susitikimų vakaras „Misija tęsiasi“, skirtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio 30-mečiui. Susitiksime dalyvavo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Prienų iniciatyvinės grupės, 1990 m. ekspedicijos į Norilską ir „Misija Sibiras 2018“ dalyviai.

Lapkričio 28 d. Prienų sporto arenoje vyko tradicinis stalo teniso turnyras „Laikyk raketę vietoj cigaretės!“, skirtas Tarptautinei nerūkymo dienai paminėti.

Lapkričio 28 d. meras A. Vaicekauskas su Prienų ligoninės direktore J. Milakniene, rajoninių ligoninių asociacijos nariais dalyvavo Seime vykusiame pasitarime dėl rajoninių ligoninių reformos.

Lapkričio 29 d. vyko Prienų r. savivaldybės tarybos posėdis, kurio metu buvo patvirtintas pakoreguotas Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, papildytas Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašas, pritarta projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“ įgyvendinimui.

Lapkričio 30 d. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre vyko regioninė folkloro šventė „Didžių žmonių žemė“. Šventėje dalyvavo Lazdijų, Varėnos, Alytaus, Kaišiadorių, Trakų ir Prienų folkloro kolektyvai.

Lapkričio 30 d. Švietimo skyrius organizavo vykdomų ERASMUS+ projektų „Novatoriškų ugdymo(si) praktikų taikymas gerinant mokinių mokymosi pasiekimus“ ir „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ valdymo darbo grupių pasitarimus. Projektai bus įgyvendinami kartu su Prienų r. mokyklomis.

Lapkričio 30 d. paminėtas Prienų neįgaliųjų draugijos 30-metis.

Lapkričio mėn. buvo suderintas Prienų r. Padrečių smėlio telkinio išteklių naudojimo planas.

Lapkričio 30 d. Švietimo skyrius organizavo mokyklų direktorių ir pavaduotojų ugdymui pasitarimą, kuriame aptarti atliktos ikimokyklinio ugdymo planavimo ir organizavimo analizės rezultatai, mokyklų vadovų ataskaitos, švietimo įstaigų 2019–2021 m. strateginiai planai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai