Socialdemokratų partijos „Prienų skyriuje“ išrinktas pirmininkas

0
1521

IMG_3370Šių metų balandžio 17 d. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko LSDP „Prienų skyriaus“ visuotinis-rinkiminis susirinkimas, į kurį susirinko arti 100 bičiulių iš viso Prienų rajono.

Pirmiausia buvo pasveikintas mero rinkimus laimėjęs Alvydas Vaicekauskas, pagerbti tarybos nariais tapę partiečiai, buvo įteiktos padėkos aktyviausiai rinkimuose dirbusiems nariams.

Kadenciją baigęs skyriaus pirmininkas Alvydas Vaicekauskas pristatė veiklos ataskaitą. Savo ataskaitas pristatė LSDP „Prienų skyriaus“ etikos ir procedūrų komisija ir LSDP „Prienų skyriaus“ finansų komisija. Rinkiminio štabo vadovė Jūratė Zailskienė pristatė štabo veiklos ataskaitą, pasidžiaugė gerais socialdemokratų pasiekimais rinkimų metu Prienų rajone.

Į LSDP „Prienų skyriaus“ pirmininkus kandidatavo tiktai Alvydas Vaicekauskas, kuris slapto balsavimo metu buvo perrinktas dvejų metų laikotarpiui, vadovauti Prienų socialdemokratams. Išrinktasis pirmininkas savo pavaduotojais paskyrė šiuo narius: Jūratę Zailskienę, Algį Aliukevičių, Aleksą Banišauską (anksčiau buvo 2 pavaduotojai).

IMG_3374Išrinkta LSDP „Prienų skyriaus“ taryba, kurią sudaro 23 aktyviausi partijos nariai.

Suformuotos naujos: LSDP „Prienų skyriaus“ finansų komisija (trys nariai) ir LSDP „Prienų skyriaus“ etikos ir procedūrų komisija (5 nariai).

Pasiūlyti ir išrinkti išrinkti delegatai į LSDP suvažiavimą, kuris vyks gegužės 1 d.

Patvirtinti ir LSDP respublikinės tarybos nariai, jais tapo Alvydas Vaicekauskas ir Angelė Bajorienė („Prienų skyriui“ buvo skirti du mandatai).

„Gera Prienuose“

 

 

 

Komentarai

komentarai