Savo pavyzdžiu skatina ir kitus

0
676

Balandžio 19 d. Prienų savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pasveikino garbios 80-ties metų sukakties, trijų vaikų ir septynių vaikaičių sulaukusį, Veiverių krašto šviesuolį ir žmonių gerbiamą buvusį ilgametį „Dainavos“, Leskavos, Skriaudžių kolūkių pirmininką Algimantą Joną Sinkevičių. „Savo darbo laikotarpiu Sinkevičius išsiskyrė platesniu mąstymu.

Jis skyrė dėmesį ne tik tiesioginiam darbui, bet ir rūpinosi žmonių kultūrinės aplinkos gerinimu“, – pabrėžė meras. Jis nuoširdžiai padėkojo jubiliatui už gražų palikimą, pasidžiaugė, kad savo pavyzdžiu bei prasmingais darbais skatina ir kitus kurti gimtojo krašto gerovę, jį turtinti ir puoselėti.

Jubiliatą pagerbė ir Veiverių krašto atstovai: Veiverių seniūnas Vaclovas Ramanauskas, klebonas Kęstutis Vosylius, Prienų ūkininkų sąjungos pirmininkas Martynas Butkevičius, bendruomenės „Mauručia“ pirmininkė Egidija Cikanavičienė.

Sveikindami garbaus jubiliejaus proga visi linkėjo namų šilumos, sveikatos, sulaukti dar daug žydinčių, saulėtų pavasarių, o artimųjų meilės ir švelnumo niekada nepristigti.

Susirinkusieji prisiminė, kad A. J. Sinkevičius visada rūpinosi žmonėmis – ne tik gražino gyvenvietes, stengėsi, kad jiems skiriamų sklypelių plotai būtų didesni, bet ir važiuodamas automobiliu į darbą kartu į mokyklą nuveždavo po keliolika kaimo vaikų.

Ir šiandien savo požiūriu į gyvenimą, darbą, pareigą A. J. Sinkevičius yra pavyzdžiu kitiems. Abu su žmona Jurgita, buvusia ilgamete lituaniste, dalyvauja parapijos bei vietos bendruomenės gyvenime, darbuojasi savo sodyboje. Nors kartu gyvena sūnaus Petro šeima, didelė pagalbininkė yra marti Eglė, bet, kaip sakė ji ir žmona, tėvukas nė neketina sustoti: juda, dirba, o, svarbiausia, niekam nepatiki savo avyčių (jų turi 14), darbų šiltnamyje bei gėrybių ruošimo žiemai (konservavimo). Dabar tai – garbaus amžiaus sulaukusio darbštaus žmogaus kasdienybė ir gyvenimo malonumas, kuris pakeitė daug metų gyvavusį aistringą atsidavimą medžioklei ir knygoms.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai