Savivaldybėje vyko Verslo tarybos posėdis

0
932

Gruodžio 12 d. Prienų r. savivaldybėje vyko Verslo tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo rajono ūkinininkų, verslo organizacijų atstovai, Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, administracijos direktorė J. Zailskienė, direktorės pavaduotojas A. Marcinkevičius, mero patarėja A. Dargužienė, taip pat administracijos Investicijų bei Statybos ir ekonominės plėtros skyrių vedėjai V. Stasytienė ir T. Žvirblys.

Posėdžio pradžioje Verslo tarybos pirmininkė L. Dužinskienė pasidžiaugė Prienų r. savivaldybės tarybos sprendimu deleguoti savo atstovus į Verslo tarybą ir sakė besitikinti konstruktyvaus bendradarbiavimo tarp verslininkų, ūkininkų ir Savivaldybės ir abipusių pastangų, kad Prienų krašte būtų gyvybinga ekonomika, augtų atlyginimai, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių skaičius.

Meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad, patvirtinus Savivaldybės tarybos atstovus į Verslo tarybą, bus tęsiamas bendradarbiavimas su verslininkais, galbūt įsijungs ir kitos asocijuotos struktūros, kurias galėtų suvienyti Verslo taryba, kartu bus numatomi bendri tikslai ir dedamos pastangos jiems įgyvendinti.

Posėdyje Savivaldybės prioritetinius projektus ir planuojamas veiklas pristatė meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorė J. Zailskienė, Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų paskirstymą apžvelgė mero pavaduotoja L. Jakinevičienė.

Keletą valandų trukusios diskusijos metu kalbėta apie rengiamą ilgalaikį savivaldybės strateginį plėtros planą, svarbiausias vystymosi kryptis, į kurias bus nukreiptos didžiausios investicijos Prienų rajone, infrastruktūros tvarkymą, baseino statybos, Revuonos gatvės remonto ir viešųjų erdvių atnaujinimo Prienuose bei Jiezne projektus, švietimo paslaugų kokybę ir tęstinumą, turizmo perspektyvas, glaudesnį bendradarbiavimą su ūkininkais ir verslu, galimybes deleguoti Verslo tarybos atstovus į Savivaldybės komisijas. Kaip viena iš aktualiausių ir skaudžiausių visiems problemų įvardinta kelio Kaunas – Alytus per Prienus būklė ir sutarta kartu imtis priemonių, net ir drastiškų, kad būtų atkreiptas valstybės vadovų dėmesys į problemą.

Pasitarimo pabaigoje posėdžio dalyviai pasidžiaugė atviru, nuoširdžiu dialogu, optimistinėmis mintimis apie Prienų krašto vystymąsi. Numatyta kitame Verslo tarybos posėdyje, kuris vyks jau po Naujųjų metų, kalbėti apie Prienų turizmo ir verslo informacijos centro veiklos perspektyvas ir kitas aktualias problemas. O visiems dalyvavusiems posėdyje palinkėta gražių artėjančių švenčių.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai