Rengiamas Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginis planas

0
2195

Birželio 28 dienos pasitarime Prienų rajono savivaldybės vadovai ir strateginio planavimo darbo grupės nariai aptarė pradedamo rengti Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginio plano klausimus, kuriuos pristatė konsultuojančios įmonės VšĮ „Mokslinių ir taikomųjų projektų centro“ atstovas.

Rengiant Prienų rajono savivaldybės plėtros iki 2028 metų strateginį planą, bus atliekama savivaldybės plėtrai aktualių strateginio planavimo dokumentų analizė, parengiama aplinkos analizė, įvertinant savivaldybės plėtrai įtaką darančius išorės ir vidaus veiksnius, SSGG analizės metodu pateikiamos pagrindinės išvados; suformuluojama savivaldybės plėtros vizija; nustatomi tikslai, juos įgyvendinantys uždaviniai, tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, jų matavimo vienetai ir kt.; parengiamas svarbiausiųjų priemonių planas. Galutinis strateginio plėtros plano dokumentas 2020 metų sausio mėnesį bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Pristatymo ir tolimesnio aptarimo metu buvo akcentuota ir išryškinta bendruomenės narių, viešojo ir privataus sektorių organizacijų, savivaldos atstovų įtraukimo ir dalyvavimo strateginio planavimo procese svarba, todėl bus ne tik organizuojami bendruomenės narių, įstaigų ir įmonių nuomonės tyrimai, bet taip pat vykdomi vieši savivaldybės plėtros klausimams skirti renginiai.

Kviečiame sekti informaciją Savivaldybės interneto svetainėje, „Facebook“ paskyroje, išsakyti savo nuomonę, teikti pasiūlymus ir taip prisidėti prie Prienų rajono savivaldybės plėtros.
Išsakyti savo nuomonę, pateikti pasiūlymus dėl Prienų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano galite jau šiandien specialiai tam skirtoje apklausos skiltyje manoapklausa.lt/apklausa

Prienų r. savivaldybės informacija

 

Komentarai

komentarai