Prienų rajono savivaldybė atrinkta dalyvauti projekte „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

0
423

Birželio mėnesį Lietuvos savivaldybės dalyvavo Nacionalinės švietimo agentūros organizuotoje atrankoje talkinti ekspertų grupei rengiant „Kriterijus savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“. Paraiškas pateikė dešimt savivaldybių. Prienų rajono savivaldybės paraiška surinko daugiausia balų ir mūsų rajonas kartu su kitomis keturiomis savivaldybėmis (Alytaus, Druskininkų, Kazlų Rūdos ir Panevėžio rajono) ekspertų grupės buvo pasirinktas darbui projekte.

Atrankoje atsižvelgta į švietimo skyrių įsipareigojimą ieškoti geriausių sprendimų, kaip įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį, savivaldybių įvairovę, darbui sutelktos komandos sudėtį bei savivaldybės administracijos vadovų pritarimą dalyvauti projekte. Kartu su projekto ekspertų grupe dirbs Švietimo ir sporto skyrius, Švietimo pagalbos tarnyba, „Ąžuolo“ progimnazija ir „Žiburio“ gimnazija.

„Kriterijai savivaldybėms ir mokykloms sėkmingai įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį“ yra kuriami Nacionalinei švietimo agentūrai įgyvendinant ESF finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. Planuojama, kad ekspertų grupė kartu su atrinktomis penkiomis savivaldybėmis analizuos, kiek ir kokios pagalbos reikia Lietuvos savivaldybių administracijų švietimo padaliniams, mokykloms ir švietimo pagalbos tarnyboms, kad atnaujintos bendrosios programos būtų sėkmingai įgyvendintos, modeliuos skirtingus pasirengimo atnaujintam ugdymo turiniui sprendimus. Šios veiklos vyks 2020 m. rugpjūčio–2021 m. balandžio mėn.

Prienų r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

komentarai