Prienų krašto muziejus skelbia atranką edukacinių programų vadovo pareigoms eiti

0
1749
Prienų krašto muziejus skelbia atranką edukacinių programų vadovo pareigoms eiti
 
Pareigybės lygis – A2
Darbo krūvis – 1 etatas
Darbo sutarties rūšis – neterminuota
 
Darbo pobūdis:
 •  organizuoti ir vykdyti edukacinę veiklą;
 •  rengti edukacinių užsiėmimų aprašus bei jų vedimo metodinę medžiagą;
 •  kurti naujus edukacinius užsiėmimus, pritaikytus tam tikrai tikslinei grupei;
 •  planuoti bei rengti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas;
 •  dalyvauti eksponatų paieškose;
 •  vykdyti edukacinį moksleivių švietimą;
 •  konsultuoti interesantus įvairiais muziejų darbo klausimais, teikti konsultacijas ir paramą visiems, besidomintiems muziejaus   veikla;
 •  dalyvauti organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius;
 •  inicijuoti projektus, dalyvauti įgyvendinant muziejaus vykdomas programas bei projektus.
Reikalavimai:
 •  turėti aukštąjį neuniversitetinį kultūros ar meno srities išsilavinimą;
 •  turėtį ne mažesnį kaip 2 metų darbo su žmonių grupėmis stažą;
 •  mokėti valstybinę ir bent vieną užsienio kalbą (pageidautina anglų), mokėjimas kelių užsienio kalbų yra privalumas;
 •  gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 •  gebėti dirbti komandoje, būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, paslaugiam;
 •  turėti  projektų vykdymo patirtį (privalumas).
 Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
 •  prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 •  asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 •  išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 •  gyvenimo aprašymą;
 •  gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.
Dokumentai priimami iki 2018-08-29 Prienų krašto muziejaus raštinėje (F. Martišiaus g. 13, Prienai) nuo 8.00 iki 17.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu prienumuziejus@gmail.com su nuoroda Edukacinių programų vadovo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.
 
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2018 m. rugpjūčio 31 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas atskirai elektroniniu laišku.
Tel. pasiteirauti: +370 319 60379, +370 652 99077, el. paštas direktore@prienumuziejus.lt
 
Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai