Posėdžiavo Eismo saugumo komisija

0
1965

Rugpjūčio 7 d. vyko Prienų rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos, kuriai vadovauja mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, posėdis. Posėdyje išnagrinėti gyventojų ir seniūnų prašymai, priimti nutarimai.

Posėdyje dalyvavę Komisijos nariai po pakartotinio svarstymo vienbalsiai pritarė gyventojų atstovo prašymui įrengti kelio ženklus Rasos–Miškininkų gatvių sankryžoje (Ignacavos k., Prienų sen.). Nutarta panaikinti lygiareikšmių kelių sankryžą ir, remiantis Alytaus AVPK Prienų PK rekomendacija, Rasos g. pastatyti ženklą Nr. 201 „Pagrindinis kelias“, o Miškininkų g. – kelio ženklą Nr. 203 „Duoti kelią“. Taip pat, remiantis VĮ Valstybinių miškų urėdijos Prienų regiono padalinio rekomendacija, nutarta Miškininkų g. stovintiems ženklams Nr. 302 „ Eismas draudžiamas“ pridėti laiko nuorodą „Nuo 22 val. iki 6 val.“.

Daugiausia klausimų posėdyje kilo dėl eismo saugumo Prienų Stadiono gatvėje sureguliavimo, t. y. dėl saugumo išvažiuojant iš Stadiono g. daugiabučių namų kiemų. Po diskusijos nutarta dar kartą su specialistais apžiūrėti išvažiavimą iš Stadiono g. 20 namo kiemo, įvertinti situaciją ir priimti sprendimą. Klausimo svarstymas nukeltas kitam Eismo saugumo posėdžiui.
Iš Jiezno seniūnijos buvo gautas prašymas leisti vežti nukultą produkciją ribotos masės „10“ ir „15“ keliais, taip pat raštiškas įsipareigojimas atstatyti sugadintus kelio ruožus. Komisija sutiko, kad būtų išduotas leidimas vežti nukultą produkciją š. m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais šiais Jiezno seniūnijos keliais: Vežionys–Padriežiškės–Truncos–Dvareliškės; Dukurnonys–Sundakai; Kašonys–Vosiškės–Praviekšniai–Jakniškės.

Į Komisiją kreipėsi Mauručių kaimo Šilėnų g. atstovai dėl sunkiasvorės technikos keliamų dulkių. Eismo saugumo komisijai problema yra žinoma. Šiuo metu yra analizuojama situacija, ieškoma galimybių bendradarbiauti su UAB „Agrokoncernas“. Tikimasi kitų metų biudžete numatyti lėšų ir Savivaldybės, „Agrokoncerno“ bei kitų suinteresuotų įmonių lėšomis išasfaltuoti Šilėnų g.

Dar vienas visuomenės atstovo prašymas gautas dėl nepatogaus ir nesaugaus įvažiavimo iš Kauno g. į prekybos centro „Maxima“ aikštelę. Posėdyje nutarta kreiptis į UAB „Maxima LT“ Nekilnojamojo turto valdymo skyriaus atsakingus asmenis dėl eismo sureguliavimo aikštelėje.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai