Laisvos vietos Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse

0
1118
Ugdymo įstaiga Gruodžio mėn.
Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 6 vietos (darželio grupėse)
Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių skyrius nėra
Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ 2 vietos (darželio grupėse)
Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ 2 vietos (darželio grupėse)
Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius 3 vietos (2–3 m. vaikų grupėje), 7 vietos (3–5 m. amžiaus vaikų grupėje)
Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė 6 vietos (5–6 m. amžiaus vaikų grupėje)
Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Stakliškių gimnazijos Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra

Atsiradus laisvoms vietoms įstaigose priimant ugdytinius laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

komentarai