Lietuvos gyventojai pradeda aktyviau ginti savo privatumą

0
903

1Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (VDAI) gauna vis daugiau žmonių skundų, kuriuose skundžiamasi dėl privačiose valdose ir viešose erdvėse įrengtų vaizdo kamerų bei dėl elektroniniu paštu gaunamų reklaminių laiškų.

„Pastebimos tendencijos, kad Lietuvos žmonės pradeda vis aktyviau ginti savo teises į privatų gyvenimą. Nors privatumo ir jo apsaugos tema Lietuvoje kol kas nekelia tokių aistrų kaip Vakarų Europos valstybėse, mes sparčiai artėjame prie vakarietiško požiūrio į šiuos klausimus. Tai rodo mūsų visuomenės brandą“, – įsitikinęs teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Pavyzdžiui, daugiau savininkų įsirengiant prie namų vaizdo kameras, daugėja ir skundų dėl galimo privatumo pažeidimo. Dėl vaizdo kamerų skundžiasi ir parduotuvių lankytojai bei darbuotojai, kuriuos šia technika stebi darbdavys. 2013 m. pirmą pusmetį dėl galimo privatumo pažeidimo naudojant vaizdo kameras buvo gauti 8 skundai, tai šiemet jų skaičius padvigubėjo – gauta 18 skundų.

Daug skundų gaunama ir dėl tiesioginės rinkodaros – kuomet žmonės į savo elektroninį paštą gauna nepageidaujamus laiškus. 2013 m. pirmą pusmetį tokių skundų buvo 30, pernai per 6 mėnesius – 109, šiemet – 53.

„Savo asmens duomenis nuolat pateikiame patiems įvairiausiems jų valdytojams, pradedant internetinėmis parduotuvėmis ir baigiant bankais. Svarbu, kad gautus duomenis jų valdytojai naudotų atsakingai. Šalies Konstitucija įtvirtina teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, ir asmens duomenų apsauga yra viena iš žmogaus pagrindinių teisių“, – sako J. Bernatonis.

Per šešis 2015 m. mėnesius VDAI gavo 217 ir nagrinėjo 129 anksčiau gautus skundus. Iš viso per šį pusmetį išnagrinėta 215 žmonių skundų dėl asmens duomenų apsaugos. 157 atvejais buvo skundžiamas privatus sektorius, 38 – valstybės institucijos, 22 – kitos institucijos. Daugiausia skundų gauta dėl tiesioginės rinkodaros, dėl valstybės registrų, skolininkų duomenų, vaizdo duomenų, dėl duomenų tvarkymo internete.

Minėtu laikotarpiu VDAI išnagrinėjo ir pripažino pagrįstais 111 skundų. Iš jų 68 atvejais buvo pateiktas nurodymas – teiktuose nurodymuose daugiausia pažeidimų užfiksuota dėl duomenų tvarkymo principų įgyvendinimo, dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir dėl duomenų saugumo. 37 atvejais surašytas administracinių teisės pažeidimų protokolas – daugiausia jų surašyta dėl tiesioginės rinkodaros, skolininkų duomenų, asmens kodo naudojimo ir duomenų gavimo bei teikimo iš valstybės registrų.

Už pažeidimus asmens duomenų apsaugos srityje numatyta 144–289 eurų bauda, o už pakartotinį pažeidimą – 289–579 eurų bauda. Pastaruoju metu pastebima tendencija, kad kaltininkai (pažeidimą padarę duomenų valdytojai) pasinaudoja galimybe sumokėti pusę minimalios baudos prašydami surašyti administracinį nurodymą.

VDAI stengiasi skirti kuo augiau dėmesio visuomenės švietimui ir konsultavimui. Inspekcija 2015 m. pirmąjį pusmetį suteikė 2 746 konsultacijas asmens duomenų apsaugos klausimais, parengė 50 visuomenės informavimo konsultacijų, kad žmonės geriau žinotų savo teises asmens duomenų apsaugos srityje ir kur kreiptis, kad jiems būtų padėta šią savo teisę apginti. Tai rodo ir Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimai: nuo 2006 m. kas antrus metus atliekamo reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo asmens duomenų apsaugos klausimais duomenimis, nuo 2006 m. iki 2014 m. maždaug penktadaliu padaugėjo Lietuvos gyventojų, žinančių apie įstatymų jiems suteiktas teises asmens duomenų apsaugos srityje. galutinėje įskaitoje užėmė devintąją vietą.

LR Teisingumo ministerijos informacija

Komentarai

komentarai