Žolinė Pakuonyje

0
2660

Švč. Marijos ėmimą į dangų kaip valstybinę šventę švenčia daugiau kaip 30 pasaulio šalių. Be to, Žolinė yra ir lietuvių tradicinė tautinė šventė, kuri kadaise kaimo gyventojams buvo labai reikšminga.

Mūsų krašto žmonės, puoselėdami papročius ir tradicijas, šiuo laiku kasmet susirenka švęsti Pakuonio parapijos bažnyčios vardo šventę ir pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasivaišinti naujo derliaus patiekalais, pasigėrėti vasaros gėlėmis ir vieni kitais. O kad tikrai pajustume šventinį pakilumą ir nuoširdų džiaugsmą, šventėme net dvi dienas. Šeštadienį (2017 08 12) parke lalėjo dideli ir maži. Įspūdinga renginio „Nuo norago iki pyrago“ pradžia nuteikė pakiliai.

Vaidilutės su javų pėdeliais, iškilminga muzika, šventintą duoną dalijantys seniūnė N. Averkienė ir klebonas R. Pilypaitis visus tarsi pakylėjo dvasiškai. Nuolat liesdami kvepiančios duonos riekes, pripratome prie duonos kaip prie oro, kaip prie saulės ir jau nustojome rinkti nuo stalo trupinius. Liesdami mūsų laukų derlių, dažnai užmirštame, kad tikrojo duonos svorio negalime išreikšti jokiu matavimu… Ir šiandien ji vis dar – šventa… Būk pasveikinta, Švč. Marija, būk pasveikinta, Žoline!

O kiek daug garbių svečių aplankė pakuoniškius: Seimo nariai, Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos atstovai, kultūros ir laisvalaikio centro darbuotojai, žiniasklaidos pasiuntiniai. Visi jie šventės dalyviams skyrė savo palinkėjimus.

Labai prasminga, svarbi šventės dalis, kai ąžuolų vainikais buvo iškilmingai pagerbti net 11 vyriausių seniūnijos gyventojų, perkopusių devynias dešimtis. Tiesa, ne visi dėl sveikatos problemų galėjo atvykti. Jų vainikai keliaus į namus. Džiaugsmingi plojimai nuaidėjo, vardijant aštuonetą seniūnijos vaikučių, gimusių nuo praėjusios Žolinės iki šios dienos.

Puiku, kad mūsų kraštą žmonės ne tik palieka, bet čia atsikelia ir nauji gyventojai. Pasveikintos keturios jaunos šeimos, per metus įsikūrusios Pakuonio seniūnijoje. Skelbiame dešimt šia proga organizuoto fotokonkurso „O mano vasara pilna žiedų“ nugalėtojų. Tai jauni, aktyvūs pakuoniškiai. Įdomu, kad vertinimo komisijos nariai tikrai buvo objektyvūs, nes gyvena labai išsibarstę: Stakliškės, Prienai, Pakuonis, Piliuona… Geriausios nuotraukos puošė aikštę.

Vis sveikinimai, dėkojimai, apdovanojimai… o kur muzika, šokiai, kitos linksmybės? Ogi tarp tų sveikinimų skamba Renatos Žibienės parengtų solistų ir ansamblių dainininkių balsai, mokinukių, vadovaujamų Vilijos Račkienės, vingrios melodijos. O jau žaidimų smagumėlis!

Kadangi pakuoniškiai į šventes nuo seno renkasi komandomis, o jos pasipuošia savo „namus“ ne tik visokiomis grožybėmis, bet net ir gatvių, kaimų vėliavas išsikabina, specialius kaklaryšius ar kitus drabužius pasisiuva, rungtyniauja, kas įdomiau pasirodys su programėle, tai sukviesti žaidimui būrį, norintį atnešti savo kompanijai pergalę, tikrai visai nesunku. Šaunūs dalyviai iki prakaito nardė painių ratelių sūkuriuose, nešė grūdų maišus, pilstė javus rieškučiomis ir dar daugybe „išmislų“ rodė savo išradingumą.

O kokia šventė be vaišių? Kaip gi be jų? Ką jūs… Ir dar kokie gardumynai kvepia ant stalų! Seilė nespėja nutįsti savo kaimo ar gatvės stalo serviravimu besigėrint, o jau kaimynai siūlo kito skilandžio ar pyrago paragauti. Žiūrėk, iš Tyliosios gatvės „Kavos užeigos“ gėrimo puodeliai atkeliauja, negali akių atitraukti nuo klebono Rimo ir jo gatvės draugų čia pat kepamo šakočio… O kokiu negirdėto, neregėto gėrimo siūlo ragauti du Daukšiagirės kaimo „štukoriai“? Mažieji pasivaišinę gali šokinėti ant batuto, puoštis laikinomis tatuiruotėmis, grimuotis, žaisti, o paaugliai rengia tinklinio varžybas, rungtyniauja kitose sporto šakose. Aurelija Valčiukaitė norinčius kviečia dalyvauti orientacinio sporto varžybose ir dalija Pakuonio žemėlapius su pažymėtais punktais. Nėra kada nuobodžiauti.

Kas nebuvo mūsų šventėje, sunkiai gali tai suprasti. Už tą šiandieninį grožį ir džiaugsmą, bei rūpestį ir triūsą šventę organizuojant nuoširdžiai dėkojome seniūnei Nijolei Averkienei, klebonui Rimui Pilypaičiui, kultūros renginių organizatorei Renatai Žibienei, Pakuonio pagrindinės mokyklos direktorei Audronei Vaicekauskienei, gatvių, kaimų, grupių vadams, būriui šventės finansinių rėmėjų ir visiems, radusiems būdą padėti, atvežti, suorganizuoti, kitokiais gerais darbais prisidėti.

Tų visų žmonių dėka iki tamsos linksminamės ne mes vieni. Juk ir į kitus norim pažiūrėti. Kasmet, ir šiemet, pakuoniškius dainomis, šokiais, kitomis pramogomis džiugina Palemono vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Bitula“, vadovaujamas Ramunės Baniulienės. Jie tikrai nuostabūs. Žavėjo Prieniškių merginų grakštūs linijiniai šokiai. O kai savo programą įpusėjo populiari grupė „MG international“, sugriaudė perkūnija, pabiro kruša ir lietus. Dingo elektra. Ką daryti? Bet mūsų vadovai tikrai „nepėsti“. Tuojau atsirado generatorius ir šventė tęsėsi. Aušros ir Gintaro Būblių dėka vakare mums koncertavo atlikėjas Tonis. O pabaigoje visai apylinkei džiaugsmą suteikė nuostabūs, šventiniai fejerverkai.

Antradienį, rugpjūčio 15 d. yra tikroji Švč. Marijos dangun ėmimo diena – Žolinė. Vėl rinkomės į Pakuonio centrą, į bažnyčią, jau labiau susikaupę, su žolynais rankose. Iškilmingos mišios, didinga procesija nuteikė apmąstymams, skleidė skaidrią, šventinę ramybę. Mūsų mylimas klebonas vėl ragino pirmiausia kurti gėrį, meilę, grožį savyje ir skleisti jį aplink. Gal taip mes visi geriau išmoktume surasti Dievą.

Po mišių žmonės vėl rinkosi parkelyje, klausėsi Panemunės kapelos „Šaltinis“ muzikos, dainų, kai kas užkandžiavo, gėrė arbatą, bendravo su seniai matytais pažįstamais, giminaičiais. Šventė tęsėsi kiekvieno širdyje.

Ona Zmejauskienė

Komentarai

komentarai