Tūkstantmečio mokyklų programa įsibėgėja

0
263

Prienų r. savivaldybė kartu su dar trimis Pietų Lietuvos savivaldybėmis pateko į pirmąjį „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projekto etapą ir Europos socialinio fondo agentūra bei Centrinė projektų valdymo agentūra jau yra pritarusios Prienų rajono savivaldybės švietimo pažangos planui, Investiciniam projektui.

Balandžio 17 d. Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, Administracijos direktorė J. Zailskienė, Švietimo ir sporto, Investicijų, Statybos ir ekonominės plėtros skyrių vadovai bei specialistai apsilankė Prienų „Žiburio“ gimnazijoje, kur su įstaigos direktore I. Kačinauskiene ir pavaduotoju ūkio reikalams A. Volungevičium aptarė „Tūkstantmečio mokyklų“ programos projektą ir su juo susijusių laboratorijų įrengimo gimnazijoje klausimą, apžiūrėjo patalpas gimnazijos dirbtuvių pastate, kur, tikimasi, bus sukurta moderni ir įkvepianti mokomoji aplinka mokiniams tobulinti savo gebėjimus.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti infrastruktūrą, skirtą STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos) ugdymui. Prienų „Žiburio“ gimnazijoje bus įrengtos 4 STEAM laboratorijos: fizikos ir inžinerijos, biochemijos, robotikos, informacinių technologijų ir matematikos, technologijų (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, gaminių dizaino ir technologijų).

Į programą įtrauktos visos Prienų miesto mokyklos – „Žiburio“ gimnazija, „Revuonos“ pagrindinė mokykla ir „Ąžuolo“ progimnazija bei Veiverių Tomo Žilinsko gimnazija. Tačiau laboratorijomis galės naudotis visų Prienų r. mokyklų mokiniai – ne mažiau kaip 85 proc. 5–12 kl. mokinių. Įrengus 4 minėtas STEAM laboratorijas ir STEAM erdves mokyklose mokiniams bus sukurtos sąlygos įgyti praktika ir tyrinėjimais grįstą mokymosi patirtį.

Kitose trijose TŪM dalyvaujančiose mokyklose bus įrengta po vieną šiuolaikišką specializuotą STEAM erdvę, pritaikytą įvairių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Artimiausiu metu laukia sutarties dėl dalyvavimo „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje pasirašymas, susitarimai dėl konkretaus veiklų plano – numatytų darbų terminų ir projektavimo darbai.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai