Šventiškai paminėta LASS Prienų filialo 55 metų veiklos sukaktis

0
228

Lapkričio 23 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre paminėta Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų filialo 55 metų veiklos sukaktis. Šventėje dalyvavo gausus būrys svečių, tarp jų ir Prienų r. savivaldybės vadovai.

Įteikdamas padėką LASS Prienų filialo pirmininkei Irenai Karsokaitei gražios organizacijos veiklos sukakties proga meras Alvydas Vaicekauskas pabrėžė, kad Prienų žmonių su regėjimo negalia bendruomenė yra organizuotos, sutelktos, vienas kitą suprantančios, padedančios, energingos ir veržlios organizacijos pavyzdys. Meras palinkėjo nepristigti energijos ir veržlumo ir ateityje, tęsti prasmingus darbus, kviesti jungtis į organizaciją ir kitus narius, kad visi regėjimo neįgalieji gautų reikalingą pagalbą ir galėtų dalyvauti įvairiose jiems skirtose veiklose.

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė nuoširdžiai dėkojo organizacijai už aktyvią veiklą, koncertines programas, papuošiančias kultūrinius renginius. Direktorė priminė, kad įgyvendinat tarptautinį Lenkijos–Lietuvos projektą Jiezne pastatytas Pacų rūmų maketas, kuriame yra aprašymas ir Brailio raštu, pažymėdama, jog, kokie darbai savivaldybėje būtų bedaromi, visada galvojama ir apie žmonių su negalia poreikius bei galimybes.

Už skleidžiamą energiją, šilumą, matomus darbus, dainas bendruomenei dėkojo ir tęsti prasmingą bei reikalingą veiklą linkėjo mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, o Administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius kartu su filialo ansambliu „Puriena“ įteikė muzikinę dovaną.

Istorijos keliu…

Visi kartu ir kiekvienas atskirai mes kuriame savo krašto, savo šalies, savo bendruomenės istoriją. LASS Prienų filialo istorija, kaip pažymėjo savo pranešime organizacijos įsikūrimo ir gyvenimo kelią pristačiusi pirmininkė I. Karsokaitė, prasidėjo 1967 m., kai Prienų rajono neregiai ir silpnaregiai susibūrė į vieną organizaciją – Lietuvos aklųjų draugijos Prienų pirminę organizaciją. Pirmuoju šios draugijos pirmininku buvo išrinktas neregys Jonas Serbenta.

Be kitų darbų, veiklų, 1973 m. buvo suorganizuota ir meno saviveikla, kuri, metams bėgant, tik stiprėjo, o šiandien, vadovaujant meno vadovei Onutei Matusevičiūtei, ansamblio „Puriena“ dainos skamba ne tik įvairiuose renginiuose, festivaliuose Prienų rajone, kituose šalies kampeliuose, bet ir Lenkijoje. Organizacijoje veikia ir stiprus rankdarbių būrelis „Ratelis“, yra knygų skaitymo klubas, yra kitų galimybių augti, tobulėti ir jungtis į įvairias veiklas.

Jau 15 metų organizacijai vadovaujanti pirmininkė I. Karsokaitė pasidžiaugė, kad rajono žmonių su regėjimo negalia bendruomenė yra stipri, joje yra daug gerų žmonių, su kuriais galima pasidalinti ir džiaugsmais bei rūpesčiais, ir darbų našta. Organizacija, kuri daugeliui rajono regėjimo neįgaliųjų atvėrė duris į kitą pasaulį, padėjo jam pažinti save, susidraugauti su aplinka, gebėti prisitaikyti, anot I. Karsokaitės, yra atvira visiems. Vieni gali jungtis į ansamblį, kiti į rankdarbių būrelį, dar kiti – skaityti nuolat pristatomas knygas, žaisti šaškėmis, keliauti ar tiesiog dalyvauti kultūriniuose renginiuose, susitikimuose, kurių per metus organizuojama ne viena dešimtis.

Padėkos ir sveikinimai

Pranešime pirmininkė I. Karsokaitė pasidžiaugė ir padėkojo Savivaldybei už tai, kad kasmet gerėja aplinka, pritaikyta ir žmonėms su regėjimo negalia: pažymimi pėsčiųjų takai, patekimas į kultūros, gydymo, valstybines įstaigas, palengvinamas orientavimasis viešosiose erdvėse, taip pat už skiriamą finansavimą neįgaliųjų socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektams. Jie padeda regėjimo negalią turintiems žmonėms integruotis visuomenėje, dalyvauti socialiniame gyvenime, mokytis, bendrauti, keliauti. Padėkojo ir visiems 55-mečio šventėje dalyvavusiems svečiams.

Tarti sveikinimo žodį kilo nemažas būrys svečių: LAS sąjungos, LASS pietvakarių centro, LR Seimo nario A. Palionio, Prienų kultūros ir laisvalaikio centro, Prienų visuomenės sveikatos biuro, Lietuvos aklųjų bibliotekos Kauno padalinio, Prienų kurčiųjų pirminės organizacijos, Prienų rajono neįgaliųjų draugijos atstovai ir kiti susirinkusieji.

Renginyje dalyvavo Prienų rajono ir Birštono krašto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė bei pavaduotoja Dalė Lazauskienė. Jos atvyko su gražia misija – įteikė nominaciją LASS Prienų filialo pirmininkei I. Karsokaitei, kurią „Gyvenimo“ skaitytojai išrinko 2021 Metų žmogumi. „Džiaugiamės, kad galime šią nominaciją įteikti būdami su bendruomene, į kurią sutelpa ne tik pirmininkės Irenos entuziazmas, energija, šiluma, atsidavimas, bet ir Jūsų visų darbai ir gyvenimas. Tegul ir toliau Jus globoja angelai, tegul lydi Jūsų darbuose, veiklose ir gyvenimuose“, – linkėjo laikraščio vadovė R. Šimukauskaitė.

Renginyje skambėjo ir daug muzikinių sveikinimų. Juos dovanojo Prienų meno mokyklos, Lenkijos lietuvių Seinų bendruomenės, Kaišiadorių filialo aklųjų bendruomenės, LASS Jonavos filialo ir kitų rajonų saviveiklininkai, poezijos posmus skyrė bičiuliai iš Veiverių ir Alytaus.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai